Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Privat

Harris er et fullsortiments advokatfirma. Vi tilbyr private klienter juridisk bistand i alle livets faser.

Kontaktpersoner

Vi har valgt å satse på familierett, arve- og generasjonsskifter. Våre advokater utarbeider ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakter og testamenter. Flere av våre advokater oppnevnes jevnlig av tingrettene som offentlige bobestyrere i felleseie- og dødsboskifter. Vår prosess- og tvisteløsningskompetanse kommer godt med tvister i familieforhold ikke lar seg løse gjennom forhandlinger og avtaler.

Firmaet har i en årrekke vært samarbeidsadvokater for Bondelaget i Hordaland og Sogn- og Fjordane. Vi har god kunnskap og godt nettverk for å kunne løse rettslige problemstillinger innen landbruket.

Jordskifteretten er en praktisk domstol som både kan avklare rettighetsforhold og den kan fatte vedtak av rettsendrende karakter. Flere av våre advokater arbeider kontinuerlig med å bistå parter i jordskifteprosesser.

Innenfor ekspropriasjonsretten har firmaet, gjennom tre generasjoner oftest representert grunneieres interesser. Vi har i dag flere advokater som alle har prosedert flere ekspropriasjonssaker i Høyesterett.

Harris er i tillegg engasjert i eiendomsforvaltning for private grunneiere I hele Norge. Firmaet har blant annet forvaltet eiendommene til Norges nest største grunneier, Opplysningsvesenets Fond (OVF), i perioden 2011-2016. Det omfattet blant annet 8.000 festekontrakter og store arealer for øvrig over hele Norge. I andre sammenhenger bistår vi festersiden i et tomtefesteforhold. Vår kompetanse innenfor tomtefeste er velutviklet.

Våre klienter omfatter blant annet:

  • Arvelatere og arvinger
  • Ektefeller og samboere
  • Private grunneiere
  • Forbrukere
  • Kjøpere og selgere av fast eiendom
  • Tomtebortfestere/ – festere
  • Private utbyggere
  • Private parter i prosesser for domstolene