Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere
Aktuelt: Publisert fredag 14. juni 2019

Rammeavtale med Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Vestenfjelske

Harris Advokatfirma AS har inngått rammeavtale med Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Vestenfjelske (EBA-V)

EBA Vestenfjelske er avdelingen til bransjeforeningen Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) i Hordaland og Sogn og Fjordane, straks Vestland fylke. Dette passer godt med vårt eget geografiske nedslagsfelt med hovedkontor i Bergen og avdelingskontor i Førde.

 

EBA Vestenfjelske har 65 medlemsbedrifter med totalt ca 5.000 ansatte og en samlet omsetning på ca 12 milliarder kroner. Medregnet Byggoppkontorer er det 220 bedrifter tilsluttet med en omsetning på ca. 12 milliarder kroner.

Vi takker for tilliten som er vist oss, og ser frem til å kunne tilby våre tjenester, særlig innenfor entreprisekontrakter og utviklingsprosjekter til EBA-V sine medlemmer.

EBA -V er en bransjeorganisasjon tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Du kan lese mer om våre tjenester innenfor Entreprise, Eiendom og Offentlige anskaffelser her:

ENTREPRISE

EIENDOM

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Kontaktpersoner