Reklamasjoner

Dersom det ved overtakelse av et entrepriseprosjekt foreligger avvik fra det avtalte, vil dette i mange tilfeller utgjøre mangler som igjen gir byggherren krav på utbedring, prisavslag, erstatning, og/eller heving av avtalen. Reklamasjon, dvs. varsel til entreprenøren om avviket og at man mener avviket utgjør en mangel som entreprenøren er ansvarlig for, er normalt et vilkår for å kunne kreve utbedring, prisavslag, erstatning eller heving som følge av mangelen. Slik reklamasjon bør alltid være skriftlig.