Selgers ansvar for uriktige og mangelfulle opplysninger ved salg av næringseiendom.

Selgers ansvar for mangler ved salg av eiendomsselskap eller eiendom reguleres av avtalen mellom partene, med henholdsvis kjøpsloven og avhendingsloven som bakgrunnsrett. Utgangspunktet er at selger er ansvarlig dersom eiendommen eller aksjene ikke er i samsvar med det som er avtalt. Selger tar normalt et «som den er»-forbehold, og i slike tilfeller vil det foreligge … Continue reading Selgers ansvar for uriktige og mangelfulle opplysninger ved salg av næringseiendom.