Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Skatt- og avgiftsrett

Harris legger vekt på å holde våre kunder orientert om foreslåtte og vedtatte endringer og konsekvensene av disse, samt hvilken retning regelutviklingen går i og hvordan den kan tenkes å gå på kort og lang sikt.

Kontaktpersoner

Harris sin skatte- og avgiftsgruppe har lang og bred erfaring i rådgivning til næringslivet og privatpersoner.

Vi yter rådgivning med mål om å oppnå optimale løsninger under planlegging og gjennomføring av transaksjoner, ved interne omorganiseringer og ved generasjonsskifter. Vi bistår også ved klagebehandling og i rettstvister for domstolene.

Våre kjerneområder innen skatte- og avgiftsrett er:
  • Rådgivning og skatteplanlegging
  • Bedriftsbeskatning
  • Personbeskatning
  • Transaksjoner og omorganiseringer, f.eks. fisjon og fusjon
  • Generasjonsskifte
  • Bokettersyn
  • Merverdiavgift
  • Klagebehandling og prosedyre

 


Relevante artikler om skatte- og avgiftsrett

Kommer arveavgiften tilbake?

Statsbudsjettet 2019 – hva er de viktigste skatte- og avgiftsendringene?

Lovfesting av omgåelsesregelen

Uventet skatt ved arv og gave

Fradrag i inntekt for investeringer i oppstartselskaper

Ny avgjørelse om fradragsrett for inngående merverdiavgift ved salg av eiendomsselskaper

 

Tilbakeføring av inngående merverdiavgift

Lån fra eget selskap – fra 2015 må du betale markedsrente