Sluttoppgjør

Sluttoppgjøret setter punktum for kontrakten. Det er det endelige oppgjøret av kontraktssum, krav og motkrav partene i en byggekontrakt har i forbindelse med arbeidet.