Tilbakeføring av inngående merverdiavgift

Overdragelse av utleiebygg under oppføring eller som renoveres, samt overføring av eiendom på prosjektstadiet.