Tomte-testen

Byrådet i Bergen har nylig vedtatt å legge ut forslag til ny kommuneplan (arealdelen). De foreslåtte endringer kan få betydning for din eiendom. Dette gjelder næringseiendom, privateiendom og borettslag/sameier. Harris tilbyr nå en gjennomgang av den delen av planen som berører din eiendom. Vi hjelper til med å vurdere planens betydning for dagens og fremtidig bruk av … Continue reading Tomte-testen