Tomtefeste – hva har skjedd i 2018?

Det har skjedd mye spennende innen tomtefeste også i 2018. En del av avgjørelsene er svært konkret, mens noen er prinsipielle.