Tomtefeste – ny storkammersak i Høyesterett

Høyesterett avsa 10. februar 2016 en ny avgjørelse ift. tomtefeste. Avgjørelsen er fattet i storkammer (HR-2016-304-S). Les mer om dommen og dens betydning her.