Høyesteretts kjennelse av 21. oktober 2016: Mer kaos innen tomtefeste og slutten for «tvillaust»-kravet?

Høyesteretts mindretall (i storkammer) kommer i kjennelsen med uttalelser som gjør at «tvillaust»-kravet trolig står for fall.