Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Tomtefeste

Tomtefesteloven har generert en rekke tvister siden den trådte i kraft 01.01.2002. Det er et uoversiktlig og uklart regelverk. Enda mer usikkerhet har kommet etter Lindheimdommen i den Europeiske menneskerettighetsdomstolen der tomtefesteloven ble ansett å være i strid med EMK. I kjølvannet av denne dommen har Høyesterett avsagt 2 dommer (Rt 2015 s 843 (Grimstveit) og HR-2016-2195-S (Hegdahl) som gjør rettstilstanden ennå mer uklar.

Kontaktpersoner

Advokatfirmaet Harris har forvaltet store deler av Opplysningsvesenets fonds eiendommer, herunder 7-8000 festetomter fra 01.01.2011. Fra 01.01.2016 har Opplysningsvesenets fond besluttet å forvalte eiendommene innad i egen organisasjon. Advokatfirmaet Harris har opparbeidet seg en betydelig kompetanse innenfor tomtefeste, og bistår grunneiere og festere over hele landet.

Har du spørsmål om tomtefeste, vær vennlig å ta kontakt med advokat/partner Olav Pedersen på 91 69 46 56 eller op@harris.no så skal vi hjelpe deg.


Relevante artikler om tomtefeste: 

Tomtefeste – hva har skjedd i 2018?

Zachen-skjønnet er klart – ankemulighetene er begrenset

Dom fra Høyesterett vedrørende Zachariasbryggen

Høyesteretts kjennelse av 21. oktober 2016: Mer kaos innen tomtefeste og slutten for «tvillaust»-kravet?

Tomtefeste – ny storkammersak i Høyesterett

Foreslåtte endringer i tomtefesteloven – justiskomiteens innstilling foreligger nå