Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Transaksjoner

Harris har en sterk transaksjonsgruppe bestående av høyt kvalifiserte advokater. Vi bistår med generell rådgivning, forberedelse og planlegging, forhandling, avtale- og dokumentutforming, due diligence, samt gjennomføring, oppgjør og implementering ved alle typer transaksjoner, for eksempel:

Kontaktpersoner

  • Eiendomsselskaper, næringseiendom og utviklings- og boligeiendommer
  • Næringsmegling og oppgjør
  • Kjøp og salg virksomheter/selskaper innenfor ulike bransjer, f.eks. industri- og produksjonsbedrifter, entreprenørbedrifter, kunnskapsbedrifter, butikk- og handelsbedrifter, samt havbruk.
  • Omorganisering og restrukturering av virksomheter
  • Fisjoner, fusjoner og oppkjøp
  • Leie av næringseiendom
  • Egenkapitaltransaksjoner (emisjoner, kapitalforhøyelser, kapitalnedsettelser, m.m.)
  • Andre samarbeidsformer som «joint venture», aksjonæravtaler, indre selskap m.m.
  • Finansiering

Vi bistår alt fra privatpersoner, små- og mellomstore bedrifter, til større selskaper og konsern. Vi bistår med transaksjoner i alle størrelser, fra de mindre og enkle til de større og mer komplekse.
Harris’ advokater har den juridiske og kommersielle forståelse som er nødvendig for å sikre en vellykket transaksjon.

Dersom du planlegger kjøp eller salg av fast eiendom eller virksomhet, ønsker å gjennomføre en omorganisering, sammenslåing, eller kapitalisering av et selskap/virksomhet, er det sentralt å engasjere rådgivere på et så tidlig tidspunkt som mulig. Harris er beredt til å bistå med din transaksjon.Relevante artikler om transaksjoner:

Endringer i aksjeloven fra 1. januar 2020

Lovfesting av omgåelsesregelen

Generasjonsskifte – enkeltpersonforetak og aksjeselskap

KLARGJØRING AV NÆRINGSEIENDOM FOR SALG – SLETTING AV GAMLE LEIEKONTRAKTER

Ikke glem DD-avtale ved salg av næringseiendom og selskaper

Advokatfirmaet Harris er ny medlemsbedrift hos Nordhordland Næringslag

Aksjeloven moderniseres og forenkles

Lovforslag kan gi bedre muligheter for finansiering ved kjøp av eiendomsselskaper

Forkjøpsrettsklausuler i profesjonelle leieforhold. En felle?

Fredningstiden på gamle konkurranseklausuler er utløpt

Ny avgjørelse om fradragsrett for inngående merverdiavgift ved salg av eiendomsselskaper

Tilbakeføring av inngående merverdiavgift