Utbyggingsavtaler

Det har nylig kommet en prinsipiell avklaring vedrørende yttergrensene for kommunens bruk av anleggsbidrag i utbyggingsavtaler. Etter klage fra Harris har Sivilombudsmannen bedt Sandnes kommune om Ă¥ endre kommuneplanens bestemmelser om anleggsbidrag.