Utleier av forretningslokaler fikk «trippelløsning»

Det kan være betydelige økonomiske interesser til stede når et attraktivt lokale skal utleies på nytt. Her redegjøres for typiske problemer og betydningen av at advokaten både behersker jussen og ser de gode løsningene; kort sagt hvordan 1 + 1 kan bli 3 – noen ganger. Stikkord er kjennskap til næringen og forståelse for hvordan avtaler kan fungere i samspill.