Vederlagsjustering

I forbindelse med gjennomføring av entreprisekontrakter oppstår det jevnlig spørsmål om entreprenøren kan kreve justering av vederlaget.
Forholdet er regulert ulikt i standardkontraktene. Særlig i forhold til varslingsplikt i forbindelse med at entreprenør mener seg berettiget til vederlagsjustering og konsekvenser av manglende varsling.