Zachen-skjønnet er klart – ankemulighetene er begrenset

Knut Jørgen Hauge vant langt på vei frem mot Geir Hove i Gulating lagmannsretts skjønn av 24. april 2017. Ankemuligheten til Bergen Sentrum Tomteselskap AS er begrenset.