Ferdigstillelse og reklamasjon

Den siste fasen i et entrepriseprosjekt består av ferdigstillelsen, overleveringen og driftsperioden. De relevante lover og kontrakter inneholder regler for når og hvordan overlevering skal skje.