Inngåelse av kontrakt

Enhver avtale om arbeid og leveranser i forbindelse med entrepriseprosjekt bør formaliseres i en skriftlig avtale: kontrakten. Kontrakten kan være kort og enkel dersom avtaleforholdet er oversiktlig og kurant.