Dommen Gyldighet Av Forvaltningsvedtak Om Rivning Av Brygge