Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Karriere

Harris er et firma i vekst og utvikling. Vi yter bistand til næringsliv, kommuner/offentlige etater og privatpersoner innenfor de fleste rettsfelt.

Kontaktpersoner

Som medarbeider i Harris kan du forvente:

  • God og variert sakstilgang
  • Et fagmiljø med meget høy kvalitet
  • Gode muligheter for faglig utvikling
  • Svært gode muligheter for prosedyreerfaring
  • Et uformelt og godt sosialt miljø

Her kan dere lese mer om hvem vi leter etter og hva vi kan tilby for advokater/advokatfullmektiger og studenter.

Harris er alltid på utkikk etter motiverte og dyktige medarbeidere, og vi oppfordrer til å ta kontakt med advokat Robert Neverdal.

Advokater / advokatfullmektiger

For faglig dyktige kandidater kan vi tilby varierte oppgaver, ansvar for egne saker og god tilgang på prosedyreoppdrag.

Firmaets størrelse gjør at sakstilfanget er godt og variert, noe som gir stor variasjon i arbeidsoppgavene. Dette gir mulighet til å få erfaring fra flere rettsområder og å utvikle seg i advokatrollen. Våre advokater og fullmektiger får tidlig egne saker som følges opp i tett dialog med ansvarlig partner. Selvstendighet er viktig, samtidig som tett oppfølgning gir den beste opplæring og sikrer at saken blir håndtert på en betryggende måte.

Firmaet har flere saker for domstolene hver uke og gir således god tilgang på prosedyreerfaring for alle instanser. Sju av firmaets advokater har møterett for Høyesterett. Flere av våre ansatte advokater har prosedert prøvesaker for Høyesterett de siste årene. Det er ikke uvanlig at våre advokatfullmektiger får tillatelse av retten til å føre saker for lagmannsretten før de har fått advokatbevilling.

Firmaets advokater har høy faglig kompetanse som til sammen dekker vesentlige deler av rettssystemet. Denne kompetansen deles gjennom faggrupper og internkurs, som godkjennes som del av etterutdanningen til Advokatforeningen. Gjennom faggruppene deltar vi også på en rekke eksterne kurs. Flere av våre advokater brukes som foredragsholdere.

Vi mener å ha et meget godt sosialt miljø. Det omfatter ikke bare samarbeidet i hverdagen, men blant annet samlinger og middager etter internkurs, felles trening og årlige turer til ulike steder på Vestlandet med påfølgende fysiske utfordringer.

Harris er alltid på utkikk etter motiverte og dyktige medarbeidere. Vi oppfordrer til å ta kontakt med advokat Robert Neverdal.

Student

Som trainee i Harris får du muligheten til å oppleve hvordan det er å jobbe som advokatfullmektig i firmaet. Vi tilbyr også skriveplass og stipend for masterstudenter.

Trainee

Vi legger vekt på at våre advokater skal få varierte oppgaver, ansvar for egne saker og prosedyreerfaring. Dette får du som trainee en smakebit av. Alle traineer får en advokat som fadder, og som sørger for at du får faglig utfordrende saker å jobbe med. Du får også delta på interne kurs og sosiale arrangementer. Traineene tar aktivt del i sakene ved kontoret blant annet ved å delta i møter med klienter og motparter. Som ledd i traineeoppholdet får du også være med i saksforberedelsen og gjennomføringen av en hovedforhandling i retten.

Har du lyst til å prøve deg som trainee, er du velkommen til å ta kontakt med advokat/partner Robert Neverdal eller advokatfullmektig Silje Vevle Nordtvedt ved spørsmål.

Du kan søke på vår traineestilling gjennom Harris sin søknadsportal. Vi tar imot søknader løpende.

Stipend og skriveplass

Ved vurdering av søknadene vil vi særlig legge vekt på faglig dyktighet, personlige egenskaper, og om oppgavens tema er relevant for de fagområdene vi arbeider med. Som stipendiat hos oss vil du få en engasjert veileder med høy kompetanse innenfor fagområdet du skal skrive om. Vi ønsker at du skal bli involvert i fagmiljøet generelt og få mulighet til å diskutere faglige problemstillinger med andre. Du vil få tildelt eget kontor med PC og tilgang til digitale rettskilder og vårt bibliotek. For at du skal få muligheten til å konsentrere deg best mulig om masteroppgaven, vil vi dessuten tilby et stipend på kr 30 000,-.

Søknadsfrist for skriveplass i vårsemesteret er 30. november og for høstsemesteret 10. juni.

Ta kontakt med advokat Silje Vevle Nordtvedt ved spørsmål eller send inn søknad og en kort prosjektskisse gjennom vår søknadsportal.

Les mer om karriere i Harris her.

Hva kan du forvente som trainee og nyansatt i Harris?

Advokat Ingrid Kyvig deler sine erfaringer fra traineeopphold og karrierestart i Harris her:

Karrierestart i Harris

  • Karriere
  • Advokater / advokatfullmektiger
  • Student