Om Harris

Harris er et fullservice advokatfirma på Vestlandet, men vi har klienter i hele landet. At vi er fullservice betyr at vi har bred kompetanse og bistår både næringslivet og privatpersoner. Kommuner, fylkeskommuner og statlige institusjoner har også valgt Harris som sin juridiske rådgiver.

Vi har hovedkontor i Bergen, avdelingskontor i Førde og representasjonskontorer på Os og i Norheimsund.

Lurer du på noe om oss eller ønsker en uforpliktende prat om din sak er du velkommen til å ringe oss på 55 30 27 00 eller sende en e-post til post@harris.no.

Harris er 100 år i 2024

I 2024 feirer vi 100 år. Og i 100 år har vi fremmet rett og bekjempet urett for folk og for virksomheter fra Bergen og Vestlandet. Det skal vi fortsette med, både her og i resten av landet. Klienten skal ha noen på sin side å dele byrden med, en som kan gi gode råd, og hjelpe i rett retning.

Rett retning

Er det lov? Er det lurt? Begge spørsmålene er viktige.
Svaret på det første ligger i å til enhver tid kjenne loven og vite hvilke som gjelder. Svaret på det andre, ligger i å kjenne klientene godt, både hverdagen og businessen deres.

Ved uenighet står den gode løsningen i sentrum. Vi er opptatt av at klienten skal få godt juridisk forankrede råd som også hensyntar det strategiske elementet. Vi diskuterer ofte problemstillinger i team og har systematisk annenmanskontroll i alle saker av en viss kompleksitet.

Vi bidrar til trygghet – både trygghet for å ta gode valg, og visshet om at man har et sterkt fagmiljø i ryggen hvis valgene utfordres. Vi står last og brast med klientene våre, til siste instans om det er det som skal til. Vi gir våre klienter RETT RETNING.

Vi tar ansvar for å bygge et sterkt juridisk fagmiljø på Vestlandet

Harris er mer enn et advokatfirma – vi er en kompetansebygger og en aktiv deltaker i Vestlandets utvikling. Vi tar ansvar for å bygge et sterkt juridisk fagmiljø på Vestlandet.

Kompetansen vår deler vi med næringslivet. Vi lytter og lærer av de som driver næring her.
Det er en naturlig utveksling av fag og folk mellom Harris, det offentlige og det private næringsliv. Vi vet at team med ulik bakgrunn og erfaring får til mer.

Vi investerer i våre ansatte, og vi jobber for å være den beste plassen en kan utvikle seg. Da kan vi holde på, og hente talentene til Vestlandet.
Sammen med næringene bygger vi sterke miljø som kjenner og skjønner Vestlandet.

Søker du traineeopphold, skriveplass eller ønsker å bygge karriere? Velkommen til oss i Harris! Du kan lese mer her.

Advokater med bred kompetanse

Vi tilbyr juridisk bistand til næringsdrivende, kommuner og andre offentlige instanser og til privatpersoner. Du finner en oversikt over våre kompetanseområder her.

Spesialister på eiendom

Vår kompetanse innen fast eiendom er komplett. Vi bistår med alle mulige problemstillinger som kan oppstå rundt en eiendom.

Selskapets medarbeidere bistår grunneiere, byggherrer og entreprenører i forbindelse med utbyggingsprosjekter, og vi har et av landets største kompetansemiljø innenfor ekspropriasjonsrett.