Offentlig

Flere av våre advokater jobber hovedsakelig opp imot offentlig sektor, og har opparbeidet seg inngående erfaring både om regelverket, samt om de ulike kommunenes, fylkeskommunenes og statlige institusjonenes organisering og praksis.

Advokatene har omfattende erfaring med å bistå kommuner og andre offentlige institusjoner med juridisk rådgivning og prosedyre. En rekke av advokatene i Harris har bakgrunn fra statlig og kommunal forvaltning, fra ulike offentlige nemnder og fra domstolene.

Flere kommuner, fylkeskommuner og offentlige selskap har valgt Harris som leverandør gjennom rammeavtaler.

Harris er også en aktiv støttespiller for våre private klienter i møte med det offentlige, blant annet ved søknadsprosesser, konkurranseutsetting, offentlige anbud, saksbehandling og klage til offentlige organer, deriblant Sivilombudsmannen, og i prosesser for domstolene.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.