Aktuelt

Klage på erstatning for flomskader

Publisert 16. oktober 2020

Med økende nedbørsmengder og ekstremvær øker faren for å bli utsatt for flomskader, skred eller stormflo som følge av en naturulykke. Som grunneier kan du ha krav på erstatning gjennom statens naturskadeordning. Ha imidlertid et kritisk blikk på utregningene naturskadeordningen legger til grunn i sine vedtak, og benytt deg av din klagerett dersom du mener at utmålt erstatning er uriktig.

Les mer

Dette bør du gjøre før ny arvelov trer i kraft fra årsskiftet

Publisert 8. oktober 2020

Den nye arveloven trer i kraft 1. januar 2021. Loven viderefører i hovedsak gjeldende arveregler, men den inneholder også noen lovendringer som det er viktig å være oppmerksom på allerede i dag. Dette gjelder blant annet adgangen til å bestemme avkortning i fremtidig arv og størrelsen på pliktdelsarven til barna.

Les mer

Høyesterett med avklaringer om skjevdeling av næringsvirksomhet der en ektefelle er ansatt

Publisert 23. september 2020

En fersk dom fra Høyesterett tydeliggjør hvilke beviskrav som gjelder ved krav fra en ektefelle om å holde visse verdier utenfor delingen på et felleseieskifte (skjevdeling). Høyesterett vurderer også betydningen av personlig goodwill ved verdsettelse av næringsvirksomhet.

Dommen er aktuell for alle ektefeller som eier næringsvirksomhet som de selv jobber i, og den tydeliggjør viktigheten av å avtale særeie for å sikre at midler blir holdt utenfor delingen ved en skilsmisse.

Les mer