Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Ingrid Kyvig er nominert til CityGlød 2019

For å bidra til innovative og fremtidsorienterte arbeidsmetoder gis det ut en årlig pris til en person under 35 år som har stått for skapelse og endring, og i den forbindelse utløst positive ringvirkninger for dagens og fremtidig eiendomsutvikling.
Cityglød deles ut i samarbeid med Ung i Næringseiendom og Norsk Eiendom.

Les artikkel

Funksjonsfordelingen

Funksjonsfordelingen I ethvert entrepriseprosjekt vil de ulike funksjonene måtte fordeles mellom de aktørene som involveres. Den prosjekterende skal utarbeide arbeidsbeskrivelser og arbeidstegninger, samt normalt sørge for at offentligrettslige forskriftskrav blir innfridd. Entreprenørene må utføre selve arbeidet med å oppføre bygningen. Kontrollerende av utførelsen må kontrollere at arbeidet er korrekt utført i henhold til tegninger og […]

Les artikkel

Ulike entrepriseformer

Valg av entrepriseform (også kalt kontraktsmodell) er kanskje den viktigste avgjørelsen byggherren tar i løpet av et entrepriseprosjekt. Alle modellene har sine fordeler, men også sine ulemper.

Man kan dele entreprisemodeller inn i to hovedkategorier: utførelsesentreprise og totalentreprise. Avgjørende for valget er hvilken funksjonsfordeling byggherren ønsker og hvilken detaljstyring som ønskes.

Les artikkel

Standardkontrakter NS

Standard Norge Standard Norge utvikler standarder på mange områder i samfunnet, herunder også entreprisekontrakter. Standardkontraktene gis normalt et navn som består av bokstavene NS (som står for Norsk Standard) og en tallkode, f.eks. NS 8405:2008. Tallet bak kolonet viser hvilket år den aktuelle standardkontrakten ble utgitt. Det finnes mange ulike standardkontrakter som er spesielt tilpasset […]

Les artikkel

Håndverkertjenesteloven

Lovens virkeområde Loven regulerer avtaleforholdet mellom privatpersoner (forbrukere) og profesjonelle entreprenører ved utførelse av arbeid/tjenester på ting (som f.eks. bil og båt) og fast eiendom. Oppdrag om tjenester slik som reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging o.l. er regulert av loven. Dersom oppdraget gjelder oppføring av boliger eller arbeid i denne forbindelse kommer bustadoppføringsloven til anvendelse. Grensedragningen […]

Les artikkel

Bustadoppføringsloven

Et byggeprosjekt inneholder mange potensielle fallgruver og punkter som partene kan bli uenige om. Bustadoppføringsloven regulerer avtaleforholdet.

Les artikkel

Kontraktsinngåelse

Kontraktsinngåelse Avtaler om prosjektering eller utførelse av bygningsarbeider innebærer spesialtilpasset arbeid for et unikt prosjekt. Slike avtaler reiser dels komplekse spørsmål som bør reguleres i en skriftlig kontrakt. At det utarbeides en kontrakt er viktig for alle parter, enten du er privat kjøper/oppdragsgiver (forbruker), en profesjonell byggherre/utbygger, rådgiver eller entreprenør. Det er vanlig å utarbeide […]

Les artikkel

Kommentar til Byrådens svar om ny KPA

Vi setter stor pris på at vår artikkel blir kommentert av Byråden, og at det blir enda mer debatt rundt kommuneplanens arealdel (KPA). Dette er en svært viktig sak for Bergen som fortjener debatt. Som rådgivere forholder vi oss daglig til KPA, og vi er opptatt av at KPA blir vedtatt i samsvar med loven og blir et operasjonelt verktøy for en ønsket utvikling av Bergen. Dette er bakgrunnen for Harris engasjement i saken.

Les artikkel
Loading...