Aktuelt

Ny Harris-advokat i lovutvalg hos Advokatforeningen

Publisert 11. august 2020

Lovutvalgene består av medlemmer med særlige kunnskaper innenfor det enkelte utvalgs fagfelt, og utnevnes av hovedstyret i Advokatforeningen. Advokatforeningens lovutvalg gir innflytelse over rettsutviklingen gjennom høringsuttalelser, rettspolitiske utspill og kontakt med mediene.

Les mer

Momsgodbit til entreprenørene fra Finansdepartementet!

Publisert 23. juni 2020

I entreprisekontrakter avtales gjerne løpende betaling etter fremdriften i prosjektet. Oppstår uenighet fører dette ofte til at oppdragsgiver nekter å betale uten at entreprenøren mulighet til å stanse arbeidet. Skattemyndighetene legger til grunn at entreprenøren etter dagens regelverk likevel må fakturere, og dermed beregne og betale merverdiavgift. Finansdepartementet har nå sendt på høring et forslag om endring av bokføringsforskriften som skal lempe entreprenørens plikter.   

Les mer

«Funkygine» tapte i lagmannsretten - ikke grovt uaktsomt av selger å ta feil av sølvkre og skjeggkre

Publisert 18. juni 2020

Skadedyret skjeggkre har satt sitt preg på eiendomsmarkedet i Norge de siste årene, og mange saker har også funnet veien til domstolene. Influenser Jørgine Massa Vasstrand, også kjent som «Funkygine», fikk i mai i år ikke medhold av Borgarting lagmannsrett med sitt krav om prisavslag og erstatning etter at det man trodde var sølvkre i den nykjøpte leiligheten viste seg å være skjeggkre.

Les mer

Staten fikk medhold i Lagmannsretten – Rekkefølgekrav om opparbeiding av tursti var lovlig.

Publisert 11. juni 2020

Staten ble i tingretten dømt til å betale Selvaag Bolig Bispelua AS 1,6 millioner i erstatning, da rekkefølgekrav om opparbeiding av turvei ble tilsidesatt etter den såkalte myndighetsmisbrukslæren. Vedtaket ble i tingretten vurdert til å være basert på utenforliggende, usaklige hensyn og vilkårlighet.
Lagmannsretten har nå kommet til motsatt resultat – at rekkefølgekravet var lovlig.

Les mer

Korona – styremøter og generalforsamling

Publisert 28. mai 2020

Stortinget vedtok den 26.05.2020 ny midlertidig lov om unntak fra krav til fysiske møter i foretakslovgivningen. Den nye loven erstatter forskriftene om det samme som var gitt med hjemmel i koronaloven. Loven legger til rette for at saksbehandlingen i…

Les mer