Aktuelt

Tenk deg godt om før du setter deg på hjemmekontor i utlandet

Publisert 25. januar 2023

Hjemmekontor ble under koronapandemien en velkjent løsning for de fleste. Selv etter restriksjonene opphørte har mange sett fordelene med å kunne jobbe hjemmefra. Flere har også øynet muligheten til å kunne jobbe lengre perioder fra hytten i Sverige eller feriehuset i Spania. Hjemmekontor i utlandet er imidlertid ikke helt uproblematisk.

Les mer

MVA ved endringer i leieforhold

Publisert 25. januar 2023

Når næringseiendom som kontorer, produksjonslokaler og ulike anlegg mv. leies ut, oppstår det normalt ulike endringer i det enkelte leieforhold eller i utleievirksomheten. Vi gir her en skjematisk oversikt over de mest aktuelle merverdiavgiftsmessige konsekvensene ved endringer mv. i leieforhold/-virksomhet. De konkrete konsekvensene må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Les mer

Dropshipping – skatt og MVA

Publisert 24. januar 2023

Det finnes mange norske nettbutikker som selger varer som nettbutikken selv ikke eier, dvs. nettbutikken aksepterer kundeordrer uten å ha lager for hånden. Vareomsetning fra nettbutikker uten eget varelager blir ofte omtalt som dropshipping.
Denne artikkelen gir et innblikk i det skatte- og merverdiavgiftsmessige utgangspunkt som gjelder for den som driver nettbutikken – dropshipperen.

Les mer

Høringsuttalelser fra lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk

Publisert 12. januar 2023

Advokatforeningen har en rekke lovutvalg innenfor ulike fagområder. I lovutvalgene sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfeltet. Medlemmene i hvert lovutvalg er advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Advokat og partner Gerd Aaland Fagerli leder lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk.

Les mer

Ny voldserstatnings­lov fra 1. januar 2023

Publisert 12. januar 2023

1. januar 2023 trådte ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte i kraft (voldserstatningsloven). Målet med loven er at voldserstatningsordningen skal bli enklere, mer forutsigbar, rettferdig og effektiv, samtidig som rettssikkerheten til partene styrkes.
Loven innebærer flere endringer fra den nå opphevede voldsoffererstatningsloven, som det er verdt å merke seg. Særlig sentralt står endringer knyttet til hvor en voldshandling må være skjedd, hvilke voldshandlinger man kan få erstatning for og når fristen for å søke erstatning utløper.

Les mer

Nye regler for MVA på omtvistede krav

Publisert 6. januar 2023

Per 1. januar 2023 trådte det i kraft endringer i merverdiavgiftsforskriften og i forskrift om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv. Endringene gjelder tidfesting (periodisering) av merverdiavgiften ved omtvistede pengekrav i forbindelse med tilvirknings-kontrakter. De nye reglene kan ha betydning både for tilvirkeren og bestilleren i kontrakter.

Les mer

Prinsipiell dom i strandsonesak

Publisert 5. januar 2023

Dom slår fast at Bergen kommune ikke kunne fatte vedtak om pålegg om riving av brygge. Det forhold at en meldingssak ikke finnes i byggesaksmappen, betyr ikke at byggemelding ikke er innsendt.

Les mer

God jul og godt nytt år!

Publisert 21. desember 2022

Til klienter og samarbeidspartnere, familie og venner. Med ønsker om en riktig god jul og et godt nytt år fra oss i Harris.

Les mer