Aktuelt

Erstatningsansvar ved skade med elsparkesykkel

Publisert 5. mai 2021

Etter at elsparkesyklene kom til Norge, har den blitt et populært fremkomstmiddel. Bergen har opplevd en spesiell sterk økning i bruken etter at utleiesparkesyklene ble tilgjengelige via enkle betalingsløsninger.
Hvilket erstatningsansvar kan du komme i ved bruk og hva har du krav på dersom du blir skadet?

Les mer

Utsettelse av frister for skattemelding, årsregnskap, årsberetning og generalforsamling – covid19

Publisert 7. april 2021

Saken er oppdatert 16. april.2021.

Koronapandemien gir fortsatt store utfordringer for mange bedrifter og næringsdrivende. For å gjøre årsoppgjøret enklere for næringsdrivende, bedrifter, regnskapsførere og revisorer er det også i år muligheter for å søke om utsettelse av skattemeldingen. Forslag om regler om utsettelse av fristen for å avlegge årsregnskap, årsberetning mm er til behandling og det forventes dermed at også disse fristene vil bli utsatt.

Les mer

Ferieavviklingen – hvem bestemmer ferien?

Publisert 23. mars 2021

Det nærmer seg tiden for å planlegge ferieavviklingen for virksomheten. Ferieavviklingen reiser flere spørsmål. Manglende bevissthet rundt reglene skaper tidvis uenighet og unødvendige konflikter. Både arbeidsgiver og arbeidstaker er forpliktet til å sørge for avvikling av ferie etter ferieloven. Det er viktig at arbeidsgiver forholder seg til relevante krav og at gjennomføring planlegges og fastlegges i god tid.

Les mer

Bømlo kommune varsler oppstart av arbeid med rullering av ny kommuneplanen sin arealdel

Publisert 23. mars 2021

Bømlo kommune varslet den 20.03.2021 at de nå skal starte opp arbeidet med å rullere kommuneplanen sin arealdel (KPA). Planprogram som legger premissene for rulleringen ble vedtatt i kommunestyret i møte den 15.02.2021, sak PS 5/21. Det er nå åpnet for å gi innspill til arbeidet. Slike innspill kan f.eks. gjelde hvilken arealbruk som er ønskelig for konkrete områder. Fristen for å gi innspill er 31. mai 2021.

Les mer

Erstatning for bivirkninger etter vaksine

Publisert 1. mars 2021

De aller fleste vil etter hvert få tilbud om vaksine mot covid-19 (korona).
Vaksiner er en viktig og nødvendig vei ut av pandemien, og det er i samfunnets og den enkeltes interesse at oppslutningen om vaksineringen er stor.
Likevel vil det alltid være en viss risiko for at vaksinasjonen gir uønskede bivirkninger av ulik alvorlighetsgrad.
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) gir erstatning til de som får bivirkninger.

Les mer

Erstatning etter covid-19 (korona) smitte

Publisert 1. mars 2021

En rekke eldre på sykehjem og pasienter ved sykehus har blitt smittet av covid-19 (korona). Mange har blitt alvorlig syke og noen har avgått ved døden. Nå har eldre på sykehjem, pasienter på sykehus og etterlatte ved dødsfall rett på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning.

Les mer

Nå blir det enklere å bygge tilbygg og terrasser - Endringer i byggesaks­forskriften

Publisert 18. februar 2021

Det har nylig blitt vedtatt endringer i byggesaksforskriften, som gir en utvidet adgang til å gjennomføre tiltak på egen eiendom uten først å måtte søke til kommunen.
Forskriftsendringene trer i kraft 1. mai 2021. Formålet bak forskriftsendringen er at en som eier skal få større frihet til å bygge på egen eiendom, samtidig som kommunene unngår å bruke ressurser på mindre byggesaker.

Les mer