Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

HVORDAN VAR DET MED ARBEIDSTIDEN I SOMMERVARMEN?

En ny sommer med arbeidsvillige deltidsansatte og sommervikarer er i gang. Det er arbeidsgiver som har ansvar for at arbeidstidsordningen er i tråd med kravene i arbeidsmiljøloven. Foruten at arbeidstilsynet slår ned på dette kan det i de groveste tilfeller komme straffereaksjoner. Den alminnelig arbeidstid er iht. arbeidsmiljøloven inntil 9 timer per dag og 40 […]

Les artikkel

KLARGJØRING AV NÆRINGSEIENDOM FOR SALG – SLETTING AV GAMLE LEIEKONTRAKTER

Advokatfirmaet Harris bistår ofte selger eller kjøper i en transaksjon hvor det underliggende salgsobjektet er næringseiendom. Dette kan være alt fra mindre enkeltstående næringsbygg som har én enkelt leietaker, til store områder eller kjøpesentre som har flere titalls leietakere. Felles for disse transaksjonene er at eiendommen ikke sjelden har svært mange heftelser som er tinglyst […]

Les artikkel

FORSLAG OM ENDRINGER I AKSJELOVEN

Regjeringen la i statsråd fredag den 15. juni frem forslag om endringer i aksjeloven. Formålet med endringene er å redusere den økonomiske og administrative byrden for næringslivet og tilpasse regelverket til den teknologiske utviklingen. Forslagene er en oppfølging av NOU 2016: 22 «Aksjelovgivning for økt verdiskaping», og regjeringen anslår «at næringslivet kan spare minst 50 […]

Les artikkel

Ny og utbedret vei og jernbanelinje på strekningen Arna – Stanghelle

Bildet er hentet fra Kartverket, Geovekst og kommuner – Geodata AS Frist for innspill 6. juli Statens vegvesen og Bane Nor arbeider nå i fellesskap med et prosjekt der formålet er å bygge sikrere og raskere vei- og jernbanetrase mellom Bergen og Voss. Planprogrammet i forbindelse med statlig reguleringsplan for E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle er […]

Les artikkel

Uskiftet bo

Når en person faller fra må den gjenlevende ektefellen ta stilling til hvorvidt den vil sitte i uskiftet bo.  Selv om du har rett til å sitte i uskiftet bo så er det ikke alltid en fordel å gjøre det.

Les artikkel
Loading...