Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Kommuneplanens arealdel – Kvam

Kommunestyret i Kvam behandler den 25. april forslag til ny kommuneplanens arealdel. Det forventes at planen legges ut på høring innen kort tid.   kartet er hentet fra www.kvam.no – plankart   Vi anbefaler grunneier å følge med og gjennomgå forslaget. Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede styringsverktøy når det gjelder arealdisponering og det er ved […]

Les artikkel

Kommunedelplanen E39 Stord-Os – høringsfrist 30. april 2018

Ny høring av planforslag for to nye broalternativer over Bjørnafjorden. Hvilket broalternativ som blir valgt vil kunne få konsekvenser for eiendommer der broen knyttes til land, både i form av arealbeslag og ulemper som støy, trafikkforurensning og visuell kontakt.   Statens vegvesen ber om uttalelser Høringsuttalelser til broalternativene vil, sammen med høringsuttalelsene som allerede er […]

Les artikkel

Advokatfirmaet Harris har gleden av å invitere til Eierdagen. I år blir det fokus på generasjonsskifte i aksjeselskap.   Tid og sted: 19. april, kl 14:00-17:00 i våre lokaler på Dreggsalmenningen.   Noen tema vi kommer til å belyse: Planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av generasjonsskifte, herunder avtaleverket Rettferdig fordeling – mulig med det umulige? Kan noen […]

Les artikkel

Generasjonsskifte – enkeltpersonforetak og aksjeselskap

Advokat/partner Knut R. Nergaard   Ved å gjennomføre generasjonsskifte i live får du full frihet I mange familier er det et ønske å beholde familieselskapet eller familieaksjene i familien, også i fremtiden. Gjennom en overføring til en eller flere av barna mens du ennå er i live og har normal dømmekraft, kan du være med […]

Les artikkel

Generasjonsskifte – gårdsbruk med og uten odel

Advokat Ingvild Risnes Skeie     Ved å gjennomføre generasjonsskifte i live får du full frihet I mange familier er det et ønske om å beholde et gårdsbruk, som gjerne er både familiens hjem, men også arbeidsplass, i familien også i fremtiden. Gjennom en overføring til en eller flere av barna mens du ennå er […]

Les artikkel

Generasjonsskifte – familiebolig og fritidseiendom

Advokat Ingvild Risnes Skeie Ved å gjennomføre generasjonsskifte i live får du full frihet I mange familier  er det et ønske om å beholde både familieboligen og fritidseiendommen i familien også i fremtiden. Gjennom en overføring til en eller flere av barna mens du ennå er i live og har normal dømmekraft,  kan du være […]

Les artikkel

Ikke lenger krav til årsberetning for små foretak

I disse dager er det mange som arbeider med utarbeidelsen av årsregnskap for 2017. I denne forbindelse minner vi om at det ikke lenger er krav om årsberetning for små foretak. Kravet til årsberetning ble fjernet fra regnskapsloven fra og med 1. januar 2018 og med virkning fra regnskapsåret 2017.     Små foretak er […]

Les artikkel

STYREMEDLEMMERS ANSVAR VED BRUDD PÅ OFFENTLIGRETTSLIGE REGLER

Advokat Christian Jacobsen Mjell, senioradvokat/statsautorisert revisor Marius Grana Noss Styremedlemmer kan idømmes erstatningsansvar for tap som de forsettlig eller uaktsomt påfører selskapet eller andre, jf. aksjeloven § 17-1.   «Vi har sett en økning i antallet styreansvarssaker den siste tiden»   Spørsmålet om ansvar må vurderes med utgangspunkt i de oppgavene og ansvar som lov […]

Les artikkel

Opprykk til senioradvokater og faste advokater

Vi har gleden av å meddele at Gunnar Lien, Henrik Lande og Marius Grana Noss har blitt forfremmet til senioradvokater.            Gunnar Lien Senioradvokat.          Henrik Lande Senioradvokat.          Marius Grana Noss Senioradvokat.   Ingvild Risnes Skeie, Ingrid Kyvig og Lorentz Sveen Tvedt har blitt forfremmet til faste advokater.              Ingvild Risnes Skeie […]

Les artikkel

Personskade på barn og unge – nye erstatningsregler fra 1.mars 2018

Senioradvokat Thor V. Hvidsten   Dagens regler har vist seg i mange tilfeller å gi for lav erstatning sammenlignet med hva voksne får   Barn og unge som blir skadet for livet i for eksempel trafikkulykker eller under medisinsk behandling, har krav på erstatning. Ved personskader skal den skadelidte ha sitt fulle økonomiske tap erstattet. […]

Les artikkel
Loading...