Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Ikke finn på å ansette Julenissen!

Midt i julestria er det grunn til å løfte en advarende pekefinger mot den som skulle vurdere å ansette nissen, alver eller andre til sine juleverksteder. Som arbeidsgiver vil du få store utfordringer knyttet til HMS, barnearbeid og arbeidstid.

Les artikkel

Tre nye Harris-advokater inn i lovutvalg hos Advokatforeningen

Vi er stolte av å kunne meddele at Harris får ytterligere tre advokater inn i Advokatforeningens lovutvalg. Advokatforeningens lovutvalg gir innflytelse over rettsutviklingen gjennom høringsuttalelser, rettspolitiske utspill og kontakt med mediene. Lovutvalgene består av advokater med særlig god innsikt innenfor fagfeltet, og utnevnes av hovedstyret i Advokatforeningen.

Les artikkel

Ansatte med omfattende/langvarige sykefravær og oppsigelse – har arbeidsgiver oppfylt sin tilretteleggingsplikt?

Det kan være aktuelt å avslutte av arbeidsforhold for langtidssykemeldte arbeidstakere. Det gjelder også ansatte med omfattende sykefravær over lang tid. Da er det et sentralt tema om arbeidsgiver har oppfylt sin tilretteleggingsplikt. Arbeidsmiljøloven pålegger en arbeidsgiver både å ha et forsvarlig arbeidsmiljø, og å iverksette tiltak for ansatte med redusert arbeidsevne «så langt det er mulig».

Les artikkel
Loading...