Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Eiendomsoppgjør til fastpris kr 15 000,-

Advokatfirmaet Harris gir deg fastpris ved privat salg av egen bolig, fritidseiendom eller tomt.   Det blir mer og mer vanlig å selge boligen på egenhånd via kanaler som www.finn.no eller utenfor markedet. Mange ønsker også at boligen skal bli i familien og selger til barn eller andre i slekten. Etter at man har funnet en […]

Les artikkel

Rett til å montere elbillader – er det bare å gå i gang?

Det blir flere og flere elbiler. Stortinget har gjennom eierseksjonsloven som trådte i kraft 1. januar, gitt seksjonseiere i et sameie rett til å anlegge ladepunkt for elbil eller ladbar hybrid i tilknytning til en parkeringsplass vedkommende disponerer. Kostnaden er det i utgangspunktet den enkelte seksjonseier som må ta. Er det bare å gå i […]

Les artikkel

Trakassering – hvordan håndtere det?

  Velkommen til frokostmøte med tema «Trakassering» hos Advokatfirmaet Harris     Å få en melding om trakassering setter både den som føler seg utsatt, og arbeidsgiver på prøve. Hva gjør man? Løper man risiko – uansett hva man gjør? Både gründere og etablerte virksomheter kan oppleve dette. Vi vil i frokostmøte ta opp følgende: Arbeidsgivers […]

Les artikkel

DAGLIG LEDER IDØMT ERSTATNINGSANSVAR ETTER KONKURS

  Høyesterett avsa 14. desember 2017 dom i en sak om personlig erstatningsansvar for en daglig leder i et aksjeselskap.   Saken gjaldt et skipsverft som hadde fått i oppdrag å bygge tre båter. I den forbindelse engasjerte verftet underleverandører, blant annet til å levere og installere elektrisk utstyr ombord. Økonomien og økonomistyringen i de […]

Les artikkel

Christian Jacobsen Mjell er tilbake i Advokatfirmaet Harris

Det er en glede å meddele at Christian Jacobsen Mjell er tilbake i Advokatfirmaet Harris etter 2 år som dommerfullmektig. Christian har allsidig kompetanse. Han har jobbet med næringseiendom, særlig løpende bistand og de spørsmål som oppstår i forbindelse med eierskap og forvaltning av næringseiendom. Han har også jobbet med ulike sider ved insolvens og […]

Les artikkel

Tomtefeste 2017

Innledning   Det har skjedd mye spennende innen tomtefeste også i 2017. En del av avgjørelsene er svært konkret, mens noen er prinsipielle. Jeg vil kommentere disse jeg mener har mer prinsipiell interesse kort i det følgende: Zachariasbryggen x 2 Forkjøpsrett i festeforhold står seg i forhold til bortfallsreglene i løysingsrettslova Hytte tilhørende Jeger- og […]

Les artikkel

Endringer i regnskapsloven mm.- i kraft 1. januar 2018

Den 15.12.2017 ble endringer i regnskapsloven og aksjeloven mm. vedtatt og sanksjonert. Stortinget hadde første behandling av Finanskomiteens innstilling den 5.12.2017 Endringene skal gi «forenklinger og reduserte kostnader for de regnskapspliktige», og innsparingene kan utgjøre brutto innsparinger på opp 1 milliard kroner. De viktigste endringene er: Bortfall av årsberetningen for små foretak. Usikkerhet om forutsetningen […]

Les artikkel

Størst i vest

FINANSAVISEN FREDAG 15. SEPTEMBER 2017: Harris er det største blant advokatfirmaene i Norge som ikke har hovedbase i Oslo. – Vårt hovednedslagsfelt er Hordaland og Sogn og Fjordane, sier advokat og partner Børje Hoff.

Les artikkel

Fremtidsfullmakt – planlegg forskudd på arv

Vi i Advokatfirmaet Harris opplever ofte at barn/arvinger tar kontakt med oss for å få bistand til gjennomføring av salg av bolig og utdeling av forskudd på arv etter at forelderen er kommet på aldershjem. Forelderen har ikke lenger behov for boligen, og alle parter er enige om at det er best at boligen selges. […]

Les artikkel
Loading...