Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Ansatte med omfattende/langvarige sykefravær og oppsigelse – har arbeidsgiver oppfylt sin tilretteleggingsplikt?

Det kan være aktuelt å avslutte av arbeidsforhold for langtidssykemeldte arbeidstakere. Det gjelder også ansatte med omfattende sykefravær over lang tid. Da er det et sentralt tema om arbeidsgiver har oppfylt sin tilretteleggingsplikt. Arbeidsmiljøloven pålegger en arbeidsgiver både å ha et forsvarlig arbeidsmiljø, og å iverksette tiltak for ansatte med redusert arbeidsevne «så langt det er mulig».

Les artikkel

Rv. 555 Sotrasambandet – informasjon til berørte grunneiere

Statens vegvesen har nå begynt å sende ut brev om eiendomserverv til berørte grunneiere i forbindelse med utbyggingen av  Rv. 555 Sotrasambandet. Dette er berørte grunneiere som må avgi grunn eller rettigheter til Statens vegvesen for at Sotrasambandet kan bygges. Mer informasjon om utbyggingen av Sotrasambandet finner dere på Statens vegvesen sine nettsider. Harris Advokatfirma […]

Les artikkel
Loading...