Aktuelt

Strandsonesakene omtalt i BA - Harris forklarer

Publisert 29. juni 2021

Mange har nok fått med seg at kommunens ulovlighetsforfølging i strandsonen igjen har blusset opp i media. Det var Harris Advokatfirma i samarbeid med Bergen byarkiv som avdekket at byggesaksarkivet inneholder få spor av meldinger tilknyttet såkalte meldepliktige tiltak, herunder brygger etablert frem til midten av 80-tallet.
Da vi oppdaget store mangler i Byarkivet og forstod hvilke konsekvenser dette fikk for våre klienter, tok vi kontakt med media. At strandsonesakene nå fremheves i media, og at politikere engasjerer seg på tverrpolitisk nivå, er vi glade for. Kommunen må rydde opp.

Les mer

Viktig dom om rammeavtaler - Anslått verdi er ikke nok

Publisert 21. juni 2021

I EU-Domstolens dom av 17.6.2021 ble det klart at anslått verdi i rammeavtale ikke er tilstrekkelig. Oppdragsgiver hadde oppgitt estimerte mengder over forventet forbruk (for evalueringsformål), men hadde understreket at det var uforpliktende. Avtalens antatt samlede verdi var ikke verdsatt. – Dette er ikke uvanlig, men er nå altså feil.

Les mer

Hvordan vurdere forsvarlig egenkapital og likviditet?

Publisert 6. juni 2021

1   Innledning
Aksjeloven § 3-4 stiller krav om at selskapet skal ha en forsvarlig egenkapital og likviditet. Dersom egenkapitalen eller likviditeten ikke er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet, får styret en handleplikt i medhold…

Les mer

Nå kan du avholde styremøter, generalforsamlinger mm. elektronisk – på permanent basis

Publisert 2. juni 2021

Koronapandemien har ført til fortgang i digitalisering av lovverket på selskapsrettens område. Nye regler åpner nå for at selskapene permanent kan legge om måten møter gjennomføres på. Lovendringene gir selskapene mer fleksibilitet ved at selskapene selv kan velge om møter skal avholdes fysisk, digitalt eller ved kombinert deltakelse. Eiernes rettigheter ivaretas ved krav om at saksbehandlingen må være forsvarlig.

Les mer

Fra permittering til oppsigelse

Publisert 31. mai 2021

Etter lang tids nedstengning og store utfordringer for ulike bransjer er det tegn på at flere virksomheter går over fra å permittere til å si opp ansatte. Det er også mange permitterte som er på utkikk etter nytt arbeid. Spørsmålene blir ofte like, hva skjer med oppsigelsestiden?

Les mer

Nyansatte i Harris

Publisert 25. mai 2021

Harris er i vekst og vi har gjennom våren knyttet til oss flere dyktige folk. Vi har gleden av å presentere nyansatte advokater i Harris.

Les mer