Aktuelt

Harris flytter i årsskifte 2023-2024

Publisert 15. september 2022

Det er en glede å informere om at Harris Advokatfirma flytter i nye lokaler i årsskifte 2023 – 2024. Åpningen av de nye lokalene skjer det året Harris fyller 100 år som advokatfirma.

Les mer

Den Store Etablerer­dagen

Publisert 24. august 2022

Næringslivet i Bjørnafjorden står ovenfor en stor utvikling og vekst. E39 åpner i oktober i år, Lyseparken og Samnøy utvikles raskt, antall arbeidsplasser vil øke over de neste årene og antall innbyggere skal opp. Dette åpner opp for mange nye muligheter for etablerte og nye bedrifter i Bjørnafjorden. Vi inviterer til halvdagskonferanse hvor vi ser på de forskjellige mulighetene og utfordringene etablerte bedrifter, nyetablerte bedrifter og gründere møter.

Les mer

Arbeid på hjemme­kontor krever skriftlig avtale

Publisert 18. august 2022

Fra 1. juli 2022 gjelder det nye regler for arbeid på hjemmekontor. Reglene er viktige både for arbeidsgiver og for arbeidstaker.
De nye reglene gjør at mange arbeidsgivere nå må inngå skriftlige avtaler med sine arbeidstakere.

Les mer

Mor­selskapets og styreleders ansvar for datter­selskaps idømte saks­kostnader

Publisert 1. august 2022

Høyesterett avsa 9. juni 2022 en dom (HR-2022-1148-A) hvor Høyesterett drøfter vilkårene for at en tredjepart skal kunne holdes erstatningsansvarlig for idømte sakskostnader i en rettssak. Det klare utgangspunktet – etter tvistelovens system – er at ansvaret for sakskostnader påhviler den som formelt sett er part i rettssaken, men Høyesterett fant likevel grunnlag for å plassere ansvaret hos morselskapet og styreleder (enestyre) for et av datterselskapenes idømte sakskostnader.

Les mer

Harris ønsker deg en riktig god sommer 🍓

Publisert 1. juli 2022

Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere, gamle og nye klienter, kolleger, familie og venner en riktig god sommer! Resepsjonen vil være betjent alle ukedager i sommer fra 08:00 – 15:30 (4. juni – 12. august)

Les mer

Åpenhets­loven er i kraft

Publisert 1. juli 2022

Åpenhetsloven er en ny lov vedtatt av Stortinget, og den trer i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Les mer