Aktuelt

Når må man beregne moms av tjenestekjøp fra utenlandsk leverandør?

Publisert 26. mai 2023

Merverdiavgiftsloven har regler om såkalt snudd avregning (reverse charge) av merverdiavgift. Ved snudd avregning er det kunden, og ikke selgeren som ellers er vanlig, som må sørge for at det betales korrekt MVA. Reglene om snudd avregning av merverdiavgift kan være aktuelle når man kjøper tjenester fra leverandører som ikke er registrert i Norge.

Les mer

Byggverk på framand grunn

Publisert 11. mai 2023

Ikkje sjeldan finn ein grunneigar eller ein nabo ut at eit byggverk står på feil manns grunn. Typisk vil dette kunne skje i utmarksområde, der grensene kanskje har vore uklare i lengre tid. Men situasjonen kan sjølvsagt også oppstå i by- eller tettare strøk, typisk ved at delar av eit bygg er plassert på naboens grunn.

Les mer

Kva er ekstinksjon?

Publisert 10. mai 2023

Eit grunnleggjande prinsipp etter norsk rett er at ingen kan overføre større rett vidare enn ein sjølv har. Dersom du har vegrett over eigedommen til naboen, vil også den som kjøper naboeigedommen måtte respektere denne vegretten.
Reglane om ekstinksjon kan føre til unntak frå dette utgangspunktet.

Les mer

BT «går seg litt bort» i vårt merverdiavgiftssystem

Publisert 5. mai 2023

BT skriver 3. mai om forslag om å innføre merverdiavgift (moms) på treningsavgift. Artikkelen «går seg litt bort» i vårt merverdiavgiftssystem, og det skjønner vi godt at det er lett for å gjøre.
Dersom det blir moms på treningssavgift, så kan dette gi økt treningsavgift, men ikke nødvendigvis – i alle fall ikke i det omfang som artikkelen etterlater inntrykk av. Artikkelen går også glipp av den mulighet som ligger i at det innføres moms, særlig dersom lovforslaget endres litt.

Les mer

Bybanen til Åsane - hva nå, grunneiere?

Publisert 5. mai 2023

Alle varslede innsigelser fra offentlige myndigheter er trukket, og det må forventes at den reviderte reguleringsplan for bybanen mot Åsane blir vedtatt i bystyrets møte 31. mai.
Usikkerheten som grunneiere har følt på i 12 år vil bli avklart. Planprogrammet ble lagt ut til høring sommeren 2011 og grunneierne har ventet alle disse årene på planens betydning for deres eiendom.
Dersom reguleringsplanen blir vedtatt er det klageadgang, med klagefrist 3 uker etter at planvedtaket er kunngjort, men det er utfordrende å nå frem med en slik klage.

Les mer

Harris har lansert Bærekraftstesten

Publisert 20. april 2023

Lurer du på hvor du skal begynne arbeidet med Åpenhetsloven og EUs taksonomi? Hvilke krav som gjelder for din bedrift? Og hva hvis kravene ikke gjelder direkte, bør du likevel foreta deg noe?
Vi har lansert Bærekraftstesten. Den gir deg konkrete råd basert på dine svar, uten kostnad eller forpliktelser. Vi vil gjøre det enkelt for deg å komme i gang eller forbedre arbeidet med bærekraft.

Les mer

Kan du ha medansvar for leverandørens skatteunndragelse?

Publisert 24. mars 2023

I forbindelse med myndighetenes innsats mot økonomisk kriminalitet i form av skatteunndragelser er det forskjellige regler som medfører at oppdragsgiveren (kunden) kan få et medansvar for leverandørens skatteunndragelse. Reglene kan pålegge privatpersoner, næringsdrivende og offentlig virksomhet et ansvar for å erstatte statens økonomiske tap som har sin årsak i leverandørens skatteunndragelse.

Les mer

Frode Seim Halvorsen 70 år

Publisert 22. mars 2023

Frode Seim Halvorsen fyller 70 år 22. mars. Frode er en levende legende i Harris som vi setter svært høyt. Frode startet som den yngste i 1981 og i dag er han den eldste i Harris. Han blir bare sprekere og sprekere og vi håper han vil være hos oss enda lenger.
Vi har tatt en prat med Frode om hans tid i Harris og tiden fremover.

Les mer