Aktuelt

Nå blir det enklere å bygge tilbygg og terrasser - Endringer i byggesaks­forskriften

Publisert 18. februar 2021

Det har nylig blitt vedtatt endringer i byggesaksforskriften, som gir en utvidet adgang til å gjennomføre tiltak på egen eiendom uten først å måtte søke til kommunen.
Forskriftsendringene trer i kraft 1. mai 2021. Formålet bak forskriftsendringen er at en som eier skal få større frihet til å bygge på egen eiendom, samtidig som kommunene unngår å bruke ressurser på mindre byggesaker.

Les mer

Karriere i Harris Advokatfirma AS

Publisert 22. januar 2021

Mikal Grønhaug Isaksen startet med traineeopphold, har så hatt skriveplass hos oss og nå har vi gleden av å ønske han velkommen som kollega i september.

Les mer

Datatilsynet ilegger overtredelses­gebyr for GDPR-brudd

Publisert 18. januar 2021

Etter at GDPR trådte i kraft i 2018, har Datatilsynet ilagt en rekke virksomheter overtredelsesgebyr for brudd på personvernforordningen. Bergen kommune har mottatt det høyeste overtredelsesgebyret hittil, på kr. 3 millioner som følge av manglende informasjonssikkerhet i systemet Vigilo.
Nedenfor følger noen eksempler på regelbrudd som har resultert i overtredelsesgebyr den senere tid.

Les mer

Personvernnemndas vedtak; ønske om å yte god kundeservice er ikke tilstrekkelig for å kreve at kunders telefonnummer må oppgis

Publisert 13. januar 2021

I et vedtak fra Personvernnemnda datert 7. september 2020 (PVN-2020-09) tydeliggjør nemnda at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for et selskap å kreve at kunders telefonnummer oppgis kun fordi selskapet ønsker å yte god kundeservice.
Vedtaket kan være aktuelt for selskaper som krever at kunder må oppgi sitt telefonnummer for å bli kunde og på den måten få tilgang til varer eller tjenester.

Les mer

Besøksregistrering og personvern - ikke glem de generelle reglene for behandling av person­opplysninger

Publisert 13. januar 2021

Den pågående Covid-19-situasjonen har resultert i at et stort antall bedrifter samler inn personopplysninger om sine besøkende. Enkelte virksomheter har en lovpålagt plikt til å føre et besøksregister, mens andre virksomheter kun er anbefalt å føre et besøksregister. Uavhengig av om man har en plikt til å føre besøksregister eller ei, er det viktig å være oppmerksom på at reglene for behandling av personopplysninger gjelder.

Les mer