Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Kommer arveavgiften tilbake?

Sannsynligheten for at arveavgiften kommer tilbake i en eller annen form øker med den sittende regjeringens fallende oppslutning. Høsten 2021 er det stortingsvalg, og mange har allerede begynt å forberede seg på nytt regime for generasjonsskifter.

Les artikkel

HARRIS OVERTAR SEKRETÆRFUNKSJONEN I BYGGEBRANSJENS FAGLIG JURIDISKE RÅD

Elias Knutsen, Advokatfullmektig Harris Advokatfirma AS. Harald S. Kobbe, Advokat (H) LL.M   Ved årsskifte overtok Harris Advokatfirma AS sekretærfunksjonen i Byggebransjens Faglig Juridiske Råd (BFJR). BFJR er et landsdekkende tvisteløsningsorgan for bygge- og anleggsnæringen med hovedsete i Bergen. Rådet ble opprettet i 1977 og består av jurister og fagpersoner med ulik bakgrunn og erfaring […]

Les artikkel

Endringer i aksjeloven fra 1. januar 2020

Fra 01.01.2020 endres aksjeloven § 3-8 om avtaler mellom selskapet og aksjonær mv. og aksjeloven § 8-10 om finansiell bistand i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet. Endringen er en del av regjeringens arbeide for å «fjerne unødvendige reguleringer og redusere det administrative arbeidet ved å drive bedrift.»

Les artikkel

Høringsuttalelser fra lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk

Advokatforeningen har en rekke lovutvalg innenfor ulike fagområder. I lovutvalgene sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfeltet. Medlemmene i hvert lovutvalg er advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Advokat og partner Gerd Aaland Fagerli sitter i lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk.

Les artikkel
Loading...