Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Momsgodbit til entreprenørene fra Finansdepartementet!

I entreprisekontrakter avtales gjerne løpende betaling etter fremdriften i prosjektet. Oppstår uenighet fører dette ofte til at oppdragsgiver nekter å betale uten at entreprenøren mulighet til å stanse arbeidet. Skattemyndighetene legger til grunn at entreprenøren etter dagens regelverk likevel må fakturere, og dermed beregne og betale merverdiavgift. Finansdepartementet har nå sendt på høring et forslag om endring av bokføringsforskriften som skal lempe entreprenørens plikter.   

Les artikkel

«Funkygine» tapte i lagmannsretten – ikke grovt uaktsomt av selger å ta feil av sølvkre og skjeggkre

Skadedyret skjeggkre har satt sitt preg på eiendomsmarkedet i Norge de siste årene, og mange saker har også funnet veien til domstolene. Influenser Jørgine Massa Vasstrand, også kjent som «Funkygine», fikk i mai i år ikke medhold av Borgarting lagmannsrett med sitt krav om prisavslag og erstatning etter at det man trodde var sølvkre i den nykjøpte leiligheten viste seg å være skjeggkre.

Les artikkel

Staten fikk medhold i Lagmannsretten – Rekkefølgekrav om opparbeiding av tursti var lovlig.

Staten ble i tingretten dømt til å betale Selvaag Bolig Bispelua AS 1,6 millioner i erstatning, da rekkefølgekrav om opparbeiding av turvei ble tilsidesatt etter den såkalte myndighetsmisbrukslæren. Vedtaket ble i tingretten vurdert til å være basert på utenforliggende, usaklige hensyn og vilkårlighet.
Lagmannsretten har nå kommet til motsatt resultat – at rekkefølgekravet var lovlig.

Les artikkel

Korona – styremøter og generalforsamling

Stortinget vedtok den 26.05.2020 ny midlertidig lov om unntak fra krav til fysiske møter i foretakslovgivningen. Den nye loven erstatter forskriftene om det samme som var gitt med hjemmel i koronaloven. Loven legger til rette for at saksbehandlingen i selskaper kan skje uten fysiske møter, slik at smittevernet kan ivaretas.  Mye kan gjennomføres uten å […]

Les artikkel

Revidert nasjonalbudsjett

Den 12. mai la Regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020.
Som ventet er det flest nyheter knyttet til Coronaepidemien, men det er også enkelte endringer på skatte- og avgiftsområdet.

Les artikkel

Vi styrker laget med ny advokat og gratulerer kollega med advokatbevilling

Ny advokat – Mariann Valde Det er en stor glede å meddele at Mariann Valde er ansatt som ny advokat i Harris Advokatfirma AS. Mariann Valde Advokat telefon: 909 99 030 e-post: mav@harris.no   Mariann jobber i Harris sin bedriftsavdeling hvor hun i hovedsak skal arbeide med forretningsjus, selskapsrett, skatt, transaksjoner, kontraktsrett, arbeidsrett og personvern […]

Les artikkel

Tips til aktører i bygg- og anleggsbransjen om beregning av krav på fristforlengelse som følge av koronaviruset

Mange aktører har allerede sendt ut varsel om krav på fristforlengelse uten å spesifisere kravet (et såkalt nøytralt krav om fristforlengelse). Det neste steget – som er aktuelt for mange i disse dager – vil være å sende et begrunnet og spesifisert krav om fristforlengelse. I det følgende vil vi redegjøre for de mest sentrale retningslinjene for beregning av krav på fristforlengelse etter NS 8405 og NS 8407. Mye vil også være overførbart til NS 8406, NS 8415, NS 8416 og NS 8417.

Les artikkel
Loading...