Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Harris satsar i Nordfjord

Harris Advokatfirma gratulerer Roar Berge med opprykk til senioradvokat. Berge arbeider mykje med saker som gjeld fast eigedom, familie-, arve- og skifterett, konkursrett, arbeidsrett og kontraktsrett. Berge er jamleg oppnemnd av tingretten som bustyrar i konkursbu og dødsbu. Harris har kontor i Stryn Næringshage i Tinggata 3 i Stryn. Kontoret er eit ledd i Harris […]

Les artikkel

Harris satsar i Sunnfjord og i Sogn

Harris Advokatfirma gratulerer Roar Berge med opprykk til senioradvokat. Berge arbeider mykje med saker som gjeld fast eigedom, familie-, arve- og skifterett, konkursrett, arbeidsrett og kontraktsrett. Berge er jamleg oppnemnd av tingretten som bustyrar i konkursbu og dødsbu. Berge har tidlegare vore advokatfullmektig i Advokatfirmaet Thommessen i Oslo og dommarfullmektig i Oslo byfogdembete. Han har […]

Les artikkel

Forslag til endringer i aksjeloven

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i høringsnotat av 31. januar 2019 regler for å gjennomføre direktiv (EU) 2017/828 i norsk rett og endringer i allmennaksjeloven og aksjeloven § 8-10.

Les artikkel

Ikke finn på å ansette Julenissen!

Midt i julestria er det grunn til å løfte en advarende pekefinger mot den som skulle vurdere å ansette nissen, alver eller andre til sine juleverksteder. Som arbeidsgiver vil du få store utfordringer knyttet til HMS, barnearbeid og arbeidstid.

Les artikkel
Loading...