Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Oppdatert status for Sotrasambandet

Samferdselsdepartementet har nylig bekreftet overfor Fjell kommune at planlagt fremdrift for Sotrasambandet fremdeles gjelder. Det vil si at de planlegger å utlyse kontrakt for anbudskonkurranse i 2019, og at Sotrasambandet skal stå ferdig og bli åpnet for trafikk i 2025. Klikk på linken under for å lese brevet fra Samferdselsdepartementet.

Les artikkel

Anke i barneovergrepssak opp i lagmannsretten

I Gulating lagmannsrett startet denne uken ankebehandlingen av straffesaken mot AP politikeren fra Hordaland, som i Bergen tingrett ble dømt til 16 års fengsel for nettovergrep mot barn på Filippinene. Advokat og partner Einar Drægebø er bistandsadvokat for to av de fornærmede i saken – et filippinsk søskenpar på 7 og 4 år.

Les artikkel

Er prosessen for konsesjon betryggende?

I artikkelen «Nå kommer vindmøllene» om vindkraftverkene i nye Vestland fylke som har fått konsesjon og som nå er planlagt utbygd, kommer det frem at det er oppstått lokal motstand mot utbyggingen. Samtidig uttaler daglig leder i Vestavind Energi Stig Svalheim, at motstanderne er litt seint ute nå når prosjektene har fått de nødvendige tillatelser. […]

Les artikkel

Gikk du glipp av foredraget?

Over 200 deltakere møtte opp da Olav Pedersen og Ingrid Kyvig  i Harris Advokatfirma AS gikk gjennom den nylig vedtatte Kommuneplanens arealdel (KPA) på 90 minutter. KPA er styrende for alle plan- og byggesaker i Bergen i årene fremover. Omfattende plankrav, motstridsbestemmelser, stedstilpasning, krav og forventninger til de ulike fortettingssonene, god arkitektur/utforming, og større fleksibilitet rundt parkering og […]

Les artikkel

Når uværet rammer – erstatning fra naturskadefondet

Mange grunneiere har fått kjenne på uværet som har herjet med store nedbørsmengder og skader som følge av det. Og ifølge ekspertene skal det bli mer uvær i årene som kommer. Da kan det være greit å vite om at man i en del tilfeller kan få erstatning fra naturskadefondet slik at man blir satt i stand til å reparere skadene.

Les artikkel

Nyansettelser

Harris er i vekst og den siste tiden har vi ansatt flere dyktige advokater/advokatfullmektiger ved vårt kontor i Bergen. Vi styrker med dette flere av våre viktige satsingsområder.

Les artikkel

Høyesterettsdom – konkurransegrunnlaget ved anbudskonkurranser

Høyesterett har i en avgjørelse 2. mai i år (HR-2019-830-A) fastholdt de strenge krav som stilles til byggherrens utforming av konkurransegrunnlaget ved anbudskonkurranser. Feil og uklarheter i anbudsgrunnlaget er byggherrens risiko. I den konkrete saken førte feil angivelse av sprengningsarealet i konkurransegrunnlaget til at sprengningsentreprenøren fikk rett til vederlagsjustering etter NS 8406:2009 punkt 19.4.

Les artikkel
Loading...