Førde

Harris er eit av dei største advokatfirma med hovudkontor på Vestlandet. Vi har eiga avdeling i Førde, som ledes av advokat / partner Thomas Jarning.

Juridisk og strategisk rådgjeving skal gje våre klientar RETT RETNING

Harris er eit av dei største advokatfirma med hovudkontor på Vestlandet. Vi har eiga avdeling i Førde.

Våre klientar er privatpersonar, næringsdrivande, føretak, kommunar, interkommunale føretak og statlege organ i regionen.

Ved ueinigheit står den gode løysinga i sentrum. Ei utanrettsleg løysing vil ofte vere ønskjeleg, men må ei sak løysast ved domstolane har våre advokatar solid prosedyreerfaring. Seks advokatar i Harris har møterett for Høgsterett (H).

Harris har god kompetanse innanfor dei fleste rettsfelt, og har i dag spisskompetanse innanfor:

  • Fast eigedom, mellom anna eigarforhold, bruksrettar, jordskifte og plan- og bygningsrett.
  • Kontraktar og avtalar
  • Familie-, arve- og skifterett
  • Tvisteløysing og prosedyre
  • Selskapsrett og transaksjonar

Er det lov? Er det lurt?

Vår juridiske rådgjeving og faglege kompetanse kjem klientane til gode. Vår bistand har ein strategisk dimensjon. Kombinasjonen av juridisk og strategisk rådgjeving skal gje klientane RETT RETNING.

Kontakt oss

Ta kontakt for ein uforpliktande samtale.

Førde

Telefon: 57 83 71 00
E-post:  post@harris.no
Besøksadresse: Storehagen 3A, 6800 Førde
Postadresse: Postboks 474, 6803 Førde
Åpningstid: Hverdager 08:00 – 15:30. Ellers etter avtale.