Privat

Harris har som en viktig del av vår strategi valgt å satse på privatmarkedet. Dette skiller oss fra de fleste andre advokatfirmaer på vår størrelse, som i hovedsak bistår forretningsklienter.

Harris har bygget en solid kompetanse og erfaring innenfor de rettsområder som erfaringsmessig berør privatpersoner mest.
Vi tilbyr våre private klienter et bredt spekter av juridiske tjenester.

Ta kontakt med oss for en prat om din sak.

Familien din
Våre advokater har lang og bred erfaring med spørsmål som gjelder familierett, arverett og generasjonsskifter. Flere av våre advokater oppnevnes i tillegg jevnlig av tingrettene som offentlige bobestyrere i felleseie- og dødsboskifter.

Eiendommen din
Vi hjelper med alle de rettslige spørsmål som kan oppstå for privat eiendom. Innenfor ekspropriasjonsretten representerer vi grunneieres interesser både i forhandlinger og ved skjønnssaker for domstolen.
Advokatene i Harris har betydelig erfaring innenfor tingsrett, tomtefeste og plan- og bygningsrett. Vi er i tillegg engasjert i eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling for private grunneiere og utbyggere.

Bondelaget
Vi har i en årrekke vært samarbeidsadvokater for Bondelaget, og vi har god kunnskap og godt nettverk for å kunne løse rettslige problemstillinger innenfor landbruket.

Kjøp og salg
Vi hjelper med de spørsmål som oppstår i kraft av å være forbruker, for eksempel ved kjøp/salg og ved avtaler om håndverkertjenester.

Jobben din
Innenfor arbeidsliv bistår vi private ved inngåelse og avslutning av et arbeidsforhold samt med de spørsmål som kan oppstå så lenge man er ansatt.

Krav på erstatning
Som privatperson kan du ha krav på erstatning, for eksempel på grunn av skade på eiendom eller som følge av at du er blitt utsatt for en personskade eller en yrkesskade. Vi hjelper i alle deler av prosessen med å fremme krav.

Rettsak
Vår prosess- og tvisteløsningskompetanse kommer godt med i tvister som ikke lar seg løse gjennom utenrettslige forhandlinger og avtaler.
Vi har erfaring med å prosedere for tingrett, lagmannsrett og flere av våre advokater har møterett for Høyesterett. Vi har i tillegg mye erfaring fra jordskifteretten.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.