Aktuelt

Nytt i Harris

Bli kjent med våre nye advokater fra DalheimRasmussen

Publisert 6. januar 2022

Fra 1. januar 2022 er DalheimRasmussen Advokatfirma og deres dyktige medarbeidere blitt en del av Harris og har flyttet inn i lokalene i Dreggen. Dermed er Harris landets desidert største advokatfirma som ikke har hovedkontor i Oslo.

Harris har fra nyttår 21 partnere, over 50 advokater og 75 ansatte i Bergen, Førde, Stryn, Norheimsund og på Os. Dessuten vokser vi stadig, og rekrutterer både erfarne og nyutdannede jurister.

I denne artikkelen kan du bli bedre kjent med våre nye kolleger fra DalheimRasmussen.

Les mer

Bærekraft

Publisert 20. desember 2021

Det grønne skiftet er kommet for å bli. Klimaendringene berører hele samfunnet, og næringslivet spiller en sentral rolle skal vi lykkes med å nå FNs bærekraftsmål. Det er ikke lenger kun et spørsmål om hvilke begrensninger dette legger på bedriftene, men også hvilke muligheter dette kan gi. Implementering av bærekraft i selskapenes virksomhetsstrategier kan ikke bare redusere et negativt fotavtrykk, men også styrke konkurransekraft og omdømme, gi nye forretningsmuligheter og bedre risikostyringen.

Les mer

Fire tiår i Harris

Publisert 22. oktober 2021

For fire tiår siden ble Knut R. Nergaard overtalt til å bli fullmektig hos høyesterettsadvokat Stig B. Harris. I dag er det vi i Harris som taler, takker og overbringer lovord til ham når han nå tar steget inn i pensjonisttilværelsen.

Les mer