Aktuelt

Seminar

Seminar | Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler

Publisert 17. august 2021

Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler berører så å si alle utbyggingsprosjekter. I dette frokostmøtet gir vi en rask gjennomgang av dagens rettssituasjon og ny rettspraksis. Hovedfokuset for seminaret vil likevel være hvordan en utbygger kan oppnå effektive og gode utbyggingsavtaleforhandlinger, for å sikre effektiv gjennomføring av byggeprosjektet.

Les mer