Aktuelt

Seminar

Den Store Etablerer­dagen

Publisert 24. august 2022

Næringslivet i Bjørnafjorden står ovenfor en stor utvikling og vekst. E39 åpner i oktober i år, Lyseparken og Samnøy utvikles raskt, antall arbeidsplasser vil øke over de neste årene og antall innbyggere skal opp. Dette åpner opp for mange nye muligheter for etablerte og nye bedrifter i Bjørnafjorden. Vi inviterer til halvdagskonferanse hvor vi ser på de forskjellige mulighetene og utfordringene etablerte bedrifter, nyetablerte bedrifter og gründere møter.

Les mer

Seminar | Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler

Publisert 17. august 2021

Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler berører så å si alle utbyggingsprosjekter. I dette frokostmøtet gir vi en rask gjennomgang av dagens rettssituasjon og ny rettspraksis. Hovedfokuset for seminaret vil likevel være hvordan en utbygger kan oppnå effektive og gode utbyggingsavtaleforhandlinger, for å sikre effektiv gjennomføring av byggeprosjektet.

Les mer