Aktuelt

Fagartikler

Eier du luft­rommet over eiendommen din?

Publisert 2. mai 2022

I hvilken grad eiendomsretten strekker seg i luftrommet over eiendommen din skal prøves for Høyesterett kommende uke.
Tirsdag 3. mai starter saken som er anket til Høyesterett av Voss Gondol. Gondolutbyggeren er representert av Harris Advokatfirma AS ved advokat/partner Kathrine Lien Mjell.

Les mer

Beskyttelse av design

Publisert 20. desember 2021

Mange bedrifter bruker mye tid og penger på å gi produktene sine en attraktiv utforming. Biler, båter, møbler, emballasje og elektriske apparater er alle eksempler på produkter det ofte er brukt store ressurser på å designe, enten i en egen designavdeling eller ved kjøp av designtjenester fra andre. Design tilfører produkter egenverdi i form av praktisk brukbarhet og et tiltalende ytre, og markedet vet å verdsette dette. Det er viktig å beskytte resultatet av bedriftens designprosesser så godt som mulig, så ikke andre kan etterligne utformingen av produktene og på den måten tjene på din bedrifts investering.

Les mer

Hvordan vurdere forsvarlig egenkapital og likviditet?

Publisert 6. juni 2021

1   Innledning
Aksjeloven § 3-4 stiller krav om at selskapet skal ha en forsvarlig egenkapital og likviditet. Dersom egenkapitalen eller likviditeten ikke er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet, får styret en handleplikt i medhold…

Les mer

Datatilsynet ilegger overtredelses­gebyr for GDPR-brudd

Publisert 18. januar 2021

Etter at GDPR trådte i kraft i 2018, har Datatilsynet ilagt en rekke virksomheter overtredelsesgebyr for brudd på personvernforordningen. Bergen kommune har mottatt det høyeste overtredelsesgebyret hittil, på kr. 3 millioner som følge av manglende informasjonssikkerhet i systemet Vigilo.
Nedenfor følger noen eksempler på regelbrudd som har resultert i overtredelsesgebyr den senere tid.

Les mer

Høringsuttalelser fra lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk

Publisert 16. desember 2020

Advokatforeningen har en rekke lovutvalg innenfor ulike fagområder. I lovutvalgene sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfeltet. Medlemmene i hvert lovutvalg er advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Advokat og partner Gerd Aaland Fagerli leder lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk.

Les mer

Høyesterett med avklaringer om skjevdeling av næringsvirksomhet der en ektefelle er ansatt

Publisert 23. september 2020

En fersk dom fra Høyesterett tydeliggjør hvilke beviskrav som gjelder ved krav fra en ektefelle om å holde visse verdier utenfor delingen på et felleseieskifte (skjevdeling). Høyesterett vurderer også betydningen av personlig goodwill ved verdsettelse av næringsvirksomhet.

Dommen er aktuell for alle ektefeller som eier næringsvirksomhet som de selv jobber i, og den tydeliggjør viktigheten av å avtale særeie for å sikre at midler blir holdt utenfor delingen ved en skilsmisse.

Les mer