Aktuelt

Fagartikler

Arbeidsrettens nyttårsraketter inn i 2024

Publisert 5. januar 2024

Vi feirer det nye året med å kort minne arbeidsgivere om nyttårsrakettene fra lovgiver innenfor arbeidsretten. Flere endringer i arbeidsmiljøloven trådte i kraft fra 1.1. 2024. Arbeidsgivere må være kjent med og forholde seg til disse endrede rammevilkår fremover.

Les mer

Begrensninger i direktekrav mot forsikringsselskap

Publisert 4. desember 2023

Ny Høyesterettsdom gir forsikringsselskapet anledning til å påberope seg foreldelse overfor skadelidte uten særskilt varsel, det til tross for at forsikringsselskapet kjenner til forsikringstilfellet og har fått dette meldt av skadevolder.

Sørg for å kartlegge forsikringsdekninger og ivareta dine interesser opp mot forsikringsselskapene tidlig!
Og er du kjent med at en voldgiftsklausul kan ha betydning for muligheten for å rette direktekrav mot forsikringsselskapet?

Les mer

Kan entreprenøren benytte tapte (prekluderte) krav til motregning?

Publisert 5. oktober 2023

Preklusjon
De tradisjonelle entreprisekontraktene (ns-kontraktene) inneholder diverse frister med preklusiv virkning. Fristene gjelder typisk for krav entreprenøren får mot byggherren i løpet av prosjektet – slik som tilleggskrav som følge av endringer. Dersom entreprenøren ikke avbryter fristene for å…

Les mer

Utleie eller salg?

Publisert 3. februar 2023

Denne artikkelen er aktuell fordi ny rettskraftig dom presiserer klassifiseringen av hhv. utleie og salg av fast eiendom. Dommen gir skattemyndighetene medhold i at en avtale som partene hadde oppfattet og klassifisert som en leieavtale av fast eiendom, i stedet skulle klassifiseres som en avtale om salg på avbetaling. Konsekvensen av dommen ble tilbakebetaling av mer enn 16 millioner kroner i merverdiavgift.

Les mer

Høringsuttalelser fra lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk

Publisert 12. januar 2023

Advokatforeningen har en rekke lovutvalg innenfor ulike fagområder. I lovutvalgene sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfeltet. Medlemmene i hvert lovutvalg er advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Advokat og partner Gerd Aaland Fagerli leder lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk.

Les mer