Aktuelt

Aktuelt

Eier du luft­rommet over eiendommen din?

Publisert 2. mai 2022

I hvilken grad eiendomsretten strekker seg i luftrommet over eiendommen din skal prøves for Høyesterett kommende uke.
Tirsdag 3. mai starter saken som er anket til Høyesterett av Voss Gondol. Gondolutbyggeren er representert av Harris Advokatfirma AS ved advokat/partner Kathrine Lien Mjell.

Les mer

Erstatnings­krav etter avvist tilbud om tunnell­oppgrade­ring til Høyesterett

Publisert 24. mars 2022

Høyesterett har sluppet inn sak der spørsmålet er om entreprenør urettmessig ble avvist fra konkurransen som følge av påstått manglende dokumentasjon av kvalifikasjoner i tilbudet. Entreprenøren representeres av Harris Advokatfirma ved advokater tilknyttet firmaets grupper for entreprise og offentlige anskaffelser – som skal prosedere saken for Høyesterett.

Les mer

Miljø og bærekraft i entreprise­kontrakter

Publisert 1. mars 2022

Bygge og anleggssektoren står for en stor del av energibruken og benytter store deler av materialressursene i dagens samfunn. Samlet står bransjen også for om lag 40% av verdens CO2-utslipp. Miljø og bærekraft har derved fått en sentral rolle i dagens byggeprosjekter. BREEAM-NOR 3.0 lanseres nå.

Les mer