Aktuelt

Aktuelt

Statsbudsjettet | Jobbfradrag for unge

Publisert 14. oktober 2021

Regjeringen ønsker å styrke arbeidsinsentivene ved å gjøre det mer lønnsomt å arbeide, og vil nå prioritere unge i starten av yrkeskarrieren og unge med svak tilknytning til arbeidslivet. Regjeringen foreslår derfor å innføre et nytt fradrag i beskatningen av arbeidsinntekt for unge.

Les mer

Kameraovervåkning er «kjekt å ha», men kan koste virksomheten dyrt

Publisert 5. oktober 2021

Kameraovervåkning benyttes i stor utstrekning. Dersom du ser deg godt rundt, er det snart et kamera på hvert et hjørne. Kameraovervåkning kan være effektivt for å forebygge og avdekke uønskede hendelser, men manglende etterlevelse av regelverket kan koste virksomheten din dyrt. Datatilsynet har i 2021 rettet fokus mot ulovlig kameraovervåkning og har ilagt flere bedrifter gebyr for ulovlig overvåkning. Har din virksomhet oversikt over gjeldende regelverk?

Les mer

Harris satsar i Førde

Publisert 8. september 2021

Harris skal vere bidragsytar til næringslivet i Sunnfjord. Harris si avdeling i Førde er i vekst og vi har gjennom våren og sommaren knytt til oss fleire dyktige folk.

Les mer

Foretaks­registerets frister

Publisert 8. september 2021

Foretaksregisteret har fastsatt fristene for innsending av beslutnings- og gjennomføringsmeldinger for å være sikret registrering innen utgangen av 2021. Fristene er i år tidligere enn de forrige år.

Les mer

Seminar | Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler

Publisert 17. august 2021

Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler berører så å si alle utbyggingsprosjekter. I dette frokostmøtet gir vi en rask gjennomgang av dagens rettssituasjon og ny rettspraksis. Hovedfokuset for seminaret vil likevel være hvordan en utbygger kan oppnå effektive og gode utbyggingsavtaleforhandlinger, for å sikre effektiv gjennomføring av byggeprosjektet.

Les mer