Aktuelt

Aktuelt

Hverdagen som fullmektig i Harris Advokat­firma

Publisert 28. juni 2022

Alle de flotte og flinke menneskene i Harris utgjør grunnmuren og en kjerneverdi i firmaet. Dette er en av årsakene til at advokatfullmektigene Hanne, Maria og Pia ønsket å starte sin arbeidskarriere hos nettopp Harris. Mens Pia og Hanne kom rett fra skolebenken, har Maria jobbet ett år i Pasientskadenemnda. Alle tre startet som fullmektig i februar i år og ønsker nå å dele sine tanker om de fire første månedene. 

Les mer

Entreprenørens forsikringsplikt i NS kontraktene

Publisert 1. juni 2022

Dersom ikke annet er avtalt stiller NS kontraktene krav til Entreprenøren om å tegne ulike forsikringsdekninger. Mangelfull forsikringsdekning vil normalt utgjøre et mislighold som kan medføre ansvar for Entreprenøren. Det er derfor viktig å påse at forsikringen som tegnes oppfyller de krav som er avtalt i kontrakten.

Les mer

Bærekraft i kontrakter

Publisert 24. mai 2022

Aktører i det private og offentlige næringsliv hensyntar i økende grad bærekraftselementet i kontraktene sine. For mindre kontrakter vil kravene til en bærekraftig ytelse være i fokus, mens i større kontrakter blir bærekraft i tillegg et element i både planleggingsfasen, gjennomføringsfasen og driftsfasen for prosjektet.
Det kommer stadig nye regler på bærekraftsområdet, og det å la bærekraft være en sentral faktor i bedriftens styring blir stadig viktigere også for å være fremtidsrettet, oppnå lønnsomhet og bli en attraktiv avtalepart.

Les mer