Aktuelt

Aktuelt

Vi har styrket oss på MVA

Publisert 9. desember 2022

Eirik Bjørhusdal startet hos oss i november. Han har bakgrunn fra Skatteetaten, KPMG og Deloitte. Eirik har lang erfaring med MVA, og at han brenner for moms – det har vi allerede merket. Han kommer med verdifull kompetanse innenfor mva, offentlige anskaffelser, konkurranserett og kommunalrett. Dette vil komme både oss i Harris og våre klienter til gode.

Les mer

Gaver til Ukrania - skatt og merverdiavgift

Publisert 2. desember 2022

I Ukraina er det krig og vinter. Det er kuldegrader i store deler av landet nå. Det er samtidig anslått at om lag halvparten av ukrainsk energiinfrastruktur er ødelagt som følge av krigen. Norge og norske aktører bidrar på mange måter. Etter loven kan staten kreve skatt og merverdiavgift av gavene, men etter vår vurdering tilsier fornuften og et forsvarlig skjønn at det likevel ikke bør betales skatt og merverdiavgift.

Les mer

Egenregiprosjekter og MVA

Publisert 24. november 2022

Ny dom fra Høyesterett som omhandler MVA, og plikten til å betale merverdiavgift til staten for virksomhetens eget arbeid i egenregiprosjekter. Dommen er viktig for alle selskap som har virksomhet med oppføring, oppussing, modernisering mv. av bygg eller anlegg for salg eller utleie, såkalt egenregi. Dommen avklarer merverdiavgiftsvirkningen ved bruk av innleid arbeidskraft i egenregiprosjekter.

Les mer

Kan passivitet føre til tap av eigedomsrett?

Publisert 23. november 2022

Hovudregelen er at passivitet ikkje kan føre til tap av eigedomsrett. Eigedomsrett er ein tingleg rett som ikkje fell bort ved at tingen ikkje vert nytta eller ved andre former for passivitet.
I unntakstilfelle kan likevel passivitet føre til tap av eigedomsrett og gje grunnlag for erverv av eigedomsrett. Dette ut frå eit prinsipp som er utvikla i norsk rett om at det i særlege tilfelle vil kunne skje opphøyr av eigedomsrett på ulovfesta grunnlag.  

Les mer

Foredrag om Styreansvar og Styreansvarsforsikring

Publisert 7. oktober 2022

Det har de senere år blitt et stadig større fokus på ansvaret som medfølger rollen som styremedlem. 
Advokat Birgitte H Knudtzon fra Harris Advokatfirma og Ove L. Nes fra Tryg Forsikring Norge vil på en praktisk måte redegjøre for temaet gjennom konkrete eksempler.

Les mer