Aktuelt

Aktuelt

Kan du ha medansvar for leverandørens skatteunndragelse?

Publisert 24. mars 2023

I forbindelse med myndighetenes innsats mot økonomisk kriminalitet i form av skatteunndragelser er det forskjellige regler som medfører at oppdragsgiveren (kunden) kan få et medansvar for leverandørens skatteunndragelse. Reglene kan pålegge privatpersoner, næringsdrivende og offentlig virksomhet et ansvar for å erstatte statens økonomiske tap som har sin årsak i leverandørens skatteunndragelse.

Les mer

Transformasjon – balansekunst på høyt nivå

Publisert 20. mars 2023

Kampen om arealene blir stadig tøffere. Klimautslippene må reduseres og naturen skal bevares. Samtidig er det også et stort behov for at byutviklingen ikke stanser. Er det mulig å få dette puslespillet til å gå opp? En avgjørende brikke er å klare å transformere – eller med andre ord å gjenbruke arealene som allerede er bebygget på en ny måte.

Les mer

Hva er vilkårene for å kreve jordskifte?

Publisert 17. mars 2023

Jordskiftesaker er en av flere sakstyper som kan anlegges for jordskifterettene.
Det som rettslig sett er spesielt med jordskiftesakene er at det ikke skal avklare hvem som hadde eller har rett, men om den nåværende rettstilstanden skal endres.
Jordskifterettene kan endre rettsforholdene mellom eiendommer så lagt de har virkemidler som kan anvendes. Virkemidlene er angitt i jordskifteloven § 3-4 til § 3-12.

Les mer

Harris engasjerer seg i byfjellene Bergen

Publisert 13. mars 2023

Byfjellene i Bergen er en fantastisk ressurs og hele byens treningssenter.
Vi har nå inngått samarbeid med Bergens Skog- og Træplantningsselskap, som vedlikeholder og anlegger veier/stier i byfjellene, forvalter skogen og mye mer.
«Vi er svært engasjert i byen vår og naturen rundt, så dette samarbeidet treffer oss rett i hjertet.» sier managing partner Olav Pedersen.

Les mer

Gratulerer med kvinnedagen

Publisert 8. mars 2023

I forbindelse med feiringen av den internasjonale kvinnedagen 8. mars snakker vi med noen kvinner i Harris om hvordan det er å være kvinne i et advokatfirma i dag og deler status på kvinneandel og tiltak for å øke den i egen virksomhet.

Les mer

Ny dom i strandsonesak

Publisert 23. februar 2023

Det er i ny dom slått fast at Bergen kommune ikke kunne fatte vedtak om pålegg om riving av brygge. Det forhold at en meldingssak ikke finnes i byggesaksmappen, betyr ikke at byggemelding ikke er innsendt.

Les mer

Redegjørelse etter åpenhetsloven – er du klar?

Publisert 22. februar 2023

Forbrukertilsynet publiserte den 15. februar veiledning om redegjørelsen etter åpenhetsloven og belyste samtidig flere spørsmål knyttet til hvordan lovkravene er å forstå. Dersom din bedrift fremdeles ikke har kommet i gang med arbeidet knyttet til aktsomhetsvurderinger og grunnlaget for redegjørelse bør du starte på dette arbeidet så snart som mulig.

Les mer

Endringer i terskelverdiene for revisjonsplikt fra 1. mai 2023

Publisert 20. februar 2023

Må selskapet ha revisor? Bør selskapet ha revisor?
Aksjeloven gir adgang til å unnlate revisjon dersom gitte vilkår er oppfylt, blant annet dersom selskapets driftsinntekter og balansesum er mindre enn terskelverdier fastsatt av departementet i forskrift. Disse terskelverdiene er vedtatt økt ved forskrift som trer i kraft 1. mai 2023. Dette kan føre til at flere selskaper har muligheten til å unnlate revisjon. Men selv om det er lov, er det ikke sikkert det er lurt.

Les mer

Utleie eller salg?

Publisert 3. februar 2023

Denne artikkelen er aktuell fordi ny rettskraftig dom presiserer klassifiseringen av hhv. utleie og salg av fast eiendom. Dommen gir skattemyndighetene medhold i at en avtale som partene hadde oppfattet og klassifisert som en leieavtale av fast eiendom, i stedet skulle klassifiseres som en avtale om salg på avbetaling. Konsekvensen av dommen ble tilbakebetaling av mer enn 16 millioner kroner i merverdiavgift.

Les mer