Aktuelt

Aktuelt

Hvordan vurdere forsvarlig egenkapital og likviditet?

Publisert 6. juni 2021

1   Innledning
Aksjeloven § 3-4 stiller krav om at selskapet skal ha en forsvarlig egenkapital og likviditet. Dersom egenkapitalen eller likviditeten ikke er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet, får styret en handleplikt i medhold…

Les mer

Nå kan du avholde styremøter, generalforsamlinger mm. elektronisk – på permanent basis

Publisert 2. juni 2021

Koronapandemien har ført til fortgang i digitalisering av lovverket på selskapsrettens område. Nye regler åpner nå for at selskapene permanent kan legge om måten møter gjennomføres på. Lovendringene gir selskapene mer fleksibilitet ved at selskapene selv kan velge om møter skal avholdes fysisk, digitalt eller ved kombinert deltakelse. Eiernes rettigheter ivaretas ved krav om at saksbehandlingen må være forsvarlig.

Les mer

Fra permittering til oppsigelse

Publisert 31. mai 2021

Etter lang tids nedstengning og store utfordringer for ulike bransjer er det tegn på at flere virksomheter går over fra å permittere til å si opp ansatte. Det er også mange permitterte som er på utkikk etter nytt arbeid. Spørsmålene blir ofte like, hva skjer med oppsigelsestiden?

Les mer

Nyansatte i Harris

Publisert 25. mai 2021

Harris er i vekst og vi har gjennom våren knyttet til oss flere dyktige folk. Vi har gleden av å presentere nyansatte advokater i Harris.

Les mer

Avvikling av skatteamnesti?

Publisert 14. mai 2021

Regjeringen varsler i nasjonalbudsjett at de vurdere å gjøre endringer i ordningen med skatteamnesti/ frivillig retting. Det følger av en omtalesak i revidert nasjonalbudsjett.

Les mer

Erstatningsansvar ved skade med elsparkesykkel

Publisert 5. mai 2021

Etter at elsparkesyklene kom til Norge, har den blitt et populært fremkomstmiddel. Bergen har opplevd en spesiell sterk økning i bruken etter at utleiesparkesyklene ble tilgjengelige via enkle betalingsløsninger.
Hvilket erstatningsansvar kan du komme i ved bruk og hva har du krav på dersom du blir skadet?

Les mer

Utsettelse av frister for skattemelding, årsregnskap, årsberetning og generalforsamling – covid19

Publisert 7. april 2021

Saken er oppdatert 16. april.2021.

Koronapandemien gir fortsatt store utfordringer for mange bedrifter og næringsdrivende. For å gjøre årsoppgjøret enklere for næringsdrivende, bedrifter, regnskapsførere og revisorer er det også i år muligheter for å søke om utsettelse av skattemeldingen. Forslag om regler om utsettelse av fristen for å avlegge årsregnskap, årsberetning mm er til behandling og det forventes dermed at også disse fristene vil bli utsatt.

Les mer