Aktuelt

Ukategorisert

Dom | Gyldighet av oppsigelse etter fravær som følge av innreise­karantene

Publisert 29. oktober 2021

Domstolene har nå begynt å få inn saker knyttet til oppsigelser grunnet fravær som skyldes smittekarantene. Oslo tingrett avsa 12. oktober 2021 en dom om gyldigheten av en oppsigelse begrunnet i arbeidstakers ulovlige fravær som følge av innreisekarantene. Etter en konkret vurdering ble oppsigelsen ikke funnet saklig. Dommen som er avsagt med dissens er ikke rettskraftig og det blir spennende å se om arbeidsgiver vil bringe saken videre.

Les mer