Aktuelt

Nytt fra rettslivet

«Funkygine» tapte i lagmannsretten - ikke grovt uaktsomt av selger å ta feil av sølvkre og skjeggkre

Publisert 18. juni 2020

Skadedyret skjeggkre har satt sitt preg på eiendomsmarkedet i Norge de siste årene, og mange saker har også funnet veien til domstolene. Influenser Jørgine Massa Vasstrand, også kjent som «Funkygine», fikk i mai i år ikke medhold av Borgarting lagmannsrett med sitt krav om prisavslag og erstatning etter at det man trodde var sølvkre i den nykjøpte leiligheten viste seg å være skjeggkre.

Les mer

Hvordan gjennomføre møter i folkevalgte organer under korona-krisen

Publisert 28. mars 2020

Korona-situasjonen leder naturlig nok til vanskeligheter med gjennomføring av møter i folkevalgte organer. Over hele landet har kommunene de siste ukene sett seg nødt til å utsette eller endre den alminnelige og planlagte måten å gjennomføre kommunestyremøter på.

Situasjonen har også nødvendiggjort en ny midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer for å begrense spredning av COVID-19.

Les mer

Ny arvelov trer i kraft fra 1. januar 2021

Publisert 4. mars 2020

Økt pliktdelsarv
Den nye arveloven øker pliktdelsarven til hvert barn fra 1 million kroner til 15 ganger folketrygdens grunnbeløp (G), i dag ca. 1,5 millioner kroner, men aldri mer enn to tredeler av det far eller mor etterlater seg.
Økt testasjonsfrihet
Samtidig…

Les mer

Anke i barneovergrepssak opp i lagmannsretten

Publisert 10. september 2019

I Gulating lagmannsrett startet denne uken ankebehandlingen av straffesaken mot AP politikeren fra Hordaland, som i Bergen tingrett ble dømt til 16 års fengsel for nettovergrep mot barn på Filippinene. Advokat og partner Einar Drægebø er bistandsadvokat for to av de fornærmede i saken – et filippinsk søskenpar på 7 og 4 år.

Les mer

Høyesterettsdom - konkurransegrunnlaget ved anbudskonkurranser

Publisert 28. juni 2019

Høyesterett har i en avgjørelse 2. mai i år (HR-2019-830-A) fastholdt de strenge krav som stilles til byggherrens utforming av konkurransegrunnlaget ved anbudskonkurranser. Feil og uklarheter i anbudsgrunnlaget er byggherrens risiko. I den konkrete saken førte feil angivelse av sprengningsarealet i konkurransegrunnlaget til at sprengningsentreprenøren fikk rett til vederlagsjustering etter NS 8406:2009 punkt 19.4.

Les mer

Hurtigruta på grunn medførte endringsoppsigelse

Publisert 23. mai 2019

Høyesterett har gitt Hurtigruta medhold i at en overstyrmann som valgte feil løp i tykk tåke med den følge at skipet berørte grunnen kunne degraderes til førstestyrmann.
Dommen fra Høyesterett slår fast at det som hovedregel vil ha betydning i saklighetsvurderingen av en oppsigelse at den ansatte tilbys en annen stilling.

Les mer