Frokostmøte | Muligheter i et utfordrende utleiemarked

18. april 2024

Frokostmøte 15. mai 2024.
Vi deler praktiske tips for å navigere gjennom utfordrende tider i utleiemarkedet!
Dette møtet er ideelt for eiendomsbesittere, eiendomsforvaltere, investorer, og alle som jobber med næringseiendom.

Påmelding

Bergen er ikke tjent med tomme næringslokaler. Likevel møter eiendomsmarkedet stadig utfordringer knyttet til nødvendige bruksendringer, som påvirker drift og bunnlinje for både utleiere og leietakere. I media har vi blant annet sett eksempler som bakeriet på Kiedinghjørnet, bilutstillingen i Kløverhuset, og padeltennis-anlegget i Åsane, hvor hindringer har medført frustrasjon og sannsynligvis betydelig økonomisk belastning.

Hvem har ansvaret for at bruken er lovlig ved utleie av næringslokaler? Og hvordan kan bruksendringer skape muligheter i den tiden vi er inne i?

Mange leietakere opplever i dag har økonomiske utfordringer som fører til betalingsproblemer og i verste fall konkurs. Med en praktisk innfallsvinkel vil vi gi se nærmere på hvilke muligheter utleiere har for å sikre seg mot tap, hva utleier bør tenke på ved kontraktsinngåelse og hvilke rutiner dere bør ha for å håndtere manglende betaling eller konkurs hos leietaker.

📅 Dato: 15. mai 2024
🕒 Tid: 08:00 – 10:00
📍 Sted: Vestlandssalen i Vestlandshuset, Vestre Strømkaien 13
🔗 Påmelding her

Frokost og registrering fra 08:00 – 08:30

Program:

Innledning

Rammer for lovlig bruk og bruksendring av næringseiendom.
Av senioradvokat Lorentz Sveen Tvedt og partner Ingrid Sævold Moe.
Utleiers ansvar for at bygget eller lokalet skal være godkjent for den bruken som leietaker planlegger å utøve. Hva skjer om det viser seg at leietakers bruk av bygget/lokalet ikke er lovlig? Hva skjer ved endring i leietakers bruk?

Eiendomsbesitteres offentligrettslige handlingsrom ved bruksendring av eksisterende bygg. 

  • Hvilket handlingsrom ligger i allerede godkjent bruk?
  • Når er det krav til søknad om bruksendring?
  • Hvordan risikovurdere muligheten til å oppnå tillatelse til leietakers bruk? Vi ser på reguleringsmessige og tekniske utfordringer.
  • Bruk av midlertidige dispensasjoner.

Pause

«Når leietaker sliter»
Av senioradvokat Lorentz Sveen Tvedt og partner Christian Matterne Skoge.

  • Hva bør leiekontrakten som et minimum inneholde for å sikre seg mot tap ved økonomiske utfordringer hos leietaker?
  • Hvordan inngå avtaler om betalingsutsettelser og leiereduksjoner?
  • Hvordan håndtere heving og tvangsfravikelse ved leietakers mislighold?
  • Hvordan administrere leietakers sikkerhetsstillelser og konkursboets rettigheter?

Nytt og tips innenfor næringseiendom.
Av senioradvokat Lorentz Sveen Tvedt og partner Olav Pedersen.

  • Oppdateringer fra Husleielovutvalget.
  • Forbud mot negative servitutter for å begrense konkurranse i dagligvaresektoren.

Bli med oss og få verdifulle innsikter som kan styre din næringseiendom i rett retning!
Vi ser frem til å ønske deg velkommen.

Påmelding

Foredragsholdere:


Lorentz Sveen Tvedt
Senioradvokat
Tlf: 479 85 000
E-post: lst@harris.no


Christian Matterne Skoge
Advokat / partner
Tlf: 936 52 761
E-post: cs@harris.no


Olav Pedersen
Advokat / Managing partner
Tlf: 916 94 656
E-post: op@harris.no