Aktuelt

Aktuelt

Erstatnings­krav etter avvist tilbud om tunnell­oppgrade­ring til Høyesterett

Publisert 24. mars 2022

Høyesterett har sluppet inn sak der spørsmålet er om entreprenør urettmessig ble avvist fra konkurransen som følge av påstått manglende dokumentasjon av kvalifikasjoner i tilbudet. Entreprenøren representeres av Harris Advokatfirma ved advokater tilknyttet firmaets grupper for entreprise og offentlige anskaffelser – som skal prosedere saken for Høyesterett.

Les mer

Arbeidstid, gjennomsnittsberegning og overtid i sommervarmen

Publisert 7. juli 2017

Det er sommertid og mange deltidsansatte og sommervikarer som trår til i arbeidslivet. Arbeidsviljen og innsatsen kan være stor, men klarer arbeidsgivere å forholde seg til arbeidsmiljølovens regler? Det er både begrensninger i arbeidstiden og adgang til gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Ulovlige ordninger vil bli slått ned på av arbeidstilsynet, og kan medføre krav bl.a. på overtidsbetaling.

Les mer

Personlig erstatningsansvar for ledelsen som følge av manglende sikkerhetsstillelse i byggeprosjekt

Publisert 24. januar 2017

Leder for byggefirma ble dømt til å betale erstatning på NOK 366 000,- fordi det ikke var stilt garanti slik bustadoppføringslova § 12 krever. Borgarting lagmannsretts avgjørelse fra 16. januar 2017 (LB-2015-154776) viser at en forbruker som har bestilt et hus oppført kan kreve erstatning direkte fra ledelsen i byggefirmaet fordi det er uaktsomt å ikke stille lovbestemt garanti.

Les mer