Aktuelt

Aktuelt

Ansatte med omfattende/langvarige sykefravær og oppsigelse – har arbeidsgiver oppfylt sin tilretteleggingsplikt?

Publisert 19. oktober 2018

Det kan være aktuelt å avslutte av arbeidsforhold for langtidssykemeldte arbeidstakere. Det gjelder også ansatte med omfattende sykefravær over lang tid. Da er det et sentralt tema om arbeidsgiver har oppfylt sin tilretteleggingsplikt. Arbeidsmiljøloven pålegger en arbeidsgiver både å ha et forsvarlig arbeidsmiljø, og å iverksette tiltak for ansatte med redusert arbeidsevne «så langt det er mulig».

Les mer

Harris med seier i Høyesterett

Publisert 28. september 2018

Norges Høyesterett avsa den 20. september 2018 dom i sak som gjaldt forbudet i viltloven mot å skille jaktretten fra eiendommen for lengre tid enn i ti år.

Les mer

Rv. 555 Sotrasambandet - informasjon til berørte grunneiere

Publisert 27. september 2018

Statens vegvesen har nå begynt å sende ut brev om eiendomserverv til berørte grunneiere i forbindelse med utbyggingen av  Rv. 555 Sotrasambandet. Dette er berørte grunneiere som må avgi grunn eller rettigheter til Statens vegvesen for at Sotrasambandet kan…

Les mer