Aktuelt

Aktuelt

Bli kjent med våre nye advokater fra DalheimRasmussen

Publisert 6. januar 2022

Fra 1. januar 2022 er DalheimRasmussen Advokatfirma og deres dyktige medarbeidere blitt en del av Harris og har flyttet inn i lokalene i Dreggen. Dermed er Harris landets desidert største advokatfirma som ikke har hovedkontor i Oslo.

Harris har fra nyttår 21 partnere, over 50 advokater og 75 ansatte i Bergen, Førde, Norheimsund og på Os. Dessuten vokser vi stadig, og rekrutterer både erfarne og nyutdannede jurister.

I denne artikkelen kan du bli bedre kjent med våre nye kolleger fra DalheimRasmussen.

Les mer

Beskyttelse av design

Publisert 20. desember 2021

Mange bedrifter bruker mye tid og penger på å gi produktene sine en attraktiv utforming. Biler, båter, møbler, emballasje og elektriske apparater er alle eksempler på produkter det ofte er brukt store ressurser på å designe, enten i en egen designavdeling eller ved kjøp av designtjenester fra andre. Design tilfører produkter egenverdi i form av praktisk brukbarhet og et tiltalende ytre, og markedet vet å verdsette dette. Det er viktig å beskytte resultatet av bedriftens designprosesser så godt som mulig, så ikke andre kan etterligne utformingen av produktene og på den måten tjene på din bedrifts investering.

Les mer

Bærekraft

Publisert 20. desember 2021

Det grønne skiftet er kommet for å bli. Klimaendringene berører hele samfunnet, og næringslivet spiller en sentral rolle skal vi lykkes med å nå FNs bærekraftsmål. Det er ikke lenger kun et spørsmål om hvilke begrensninger dette legger på bedriftene, men også hvilke muligheter dette kan gi. Implementering av bærekraft i selskapenes virksomhetsstrategier kan ikke bare redusere et negativt fotavtrykk, men også styrke konkurransekraft og omdømme, gi nye forretningsmuligheter og bedre risikostyringen.

Les mer

Etablering av ny infrastruktur for trolleybuss mellom Gyldenpris og Lyngbø

Publisert 24. februar 2020

Det er nå bestemt at det skal etableres nye trolleybusslinjer mellom Bergen sentrum og Laksevåg. Vestland fylkeskommune v/Bybanen Utbygging har nylig inngått kontrakt med Løvaas Maskin AS om bygging av fundament for kjøreledningsmaster og likeretterstasjoner for den nye trolleybusslinjen mellom Gyldenpris og Lyngbø.

Les mer