Aktuelt

Aktuelt

Ekstremvær krever særlig aktsomhet i byggesaksprosessen

Publisert 10. august 2023

Ekstremværet «Hans» herjer nå i Sørøst-Norge. Store deler av landsdelen har rødt farevarsel, nødvarsel er sendt ut og flere områder er evakuert ettersom ekstremværet øker faren for flom og skred. Med klimaendringene forventes det at slikt ekstremvær vil øke i tiden fremover. Dette gjør at kommunen, tiltakshaver, ansvarlig søker og utbygger må tenke annerledes og være på vakt når de vurderer tiltakets sikkerhet mot naturfarer – ikke bare mot dagens risiko, men også mot hvordan det blir i fremtiden.

Les mer

Naturskade - skader som ikke dekkes av alminnelig forsikring

Publisert 10. august 2023

Mange grunneiere har fått kjenne på uværet som har herjet med store nedbørsmengder og skader som følge av det. Og ifølge ekspertene skal det bli mer uvær i årene som kommer. Da kan det være greit å vite om at man i en del tilfeller kan få erstatning fra naturskadefondet på feks. innmark/jordbruksarealer, kaier, moloer, veier, slik at man blir satt i stand til å reparere skadene.

Les mer

Klage på erstatning for flomskader

Publisert 10. august 2023

Med økende nedbørsmengder og ekstremvær øker faren for å bli utsatt for flomskader, skred eller stormflo som følge av en naturulykke. Som grunneier kan du ha krav på erstatning gjennom statens naturskadeordning. Ha imidlertid et kritisk blikk på utregningene naturskadeordningen legger til grunn i sine vedtak, og benytt deg av din klagerett dersom du mener at utmålt erstatning er uriktig.

Les mer

Sommernytt fra arbeidsretten - Ikke alle formalfeil i oppsigelses­prosessen medfører ugyldighet

Publisert 30. juni 2023

Det er vanskelige tider i flere bransjer og en rekke arbeidsgivere er nødt til å gjennomføre nedbemanninger. Vi ser at mange virksomheter etter gode år gjør dette litt på gammel vane og uten å ha full kontroll på hva som kreves formelt i prosessen. Dette kan bli en veldig dyr tabbe. Men det finnes også en redningsplanke i enkeltsituasjoner. I en nyere dom fra Hålogaland lagmannsrett kom nettopp dette på spissen.

Her finner du også informasjon om frokostmøte i august – Nye regler for leie av arbeidskraft: Dette er ditt handlingsrom

Les mer

Kort om nye entreprisedommer

Publisert 23. juni 2023

Høyesterett har den siste tiden behandlet flere entrepriserettslige problemstillinger, og sålangt i år er det allerede kommet fire avgjørelser. Nedenfor gis en kort oversikt over de nyeste høyesterettsavgjørelsene.

Les mer