Aktuelt

Aktuelt

Egenregiprosjekter og MVA

Publisert 24. november 2022

Ny dom fra Høyesterett som omhandler MVA, og plikten til å betale merverdiavgift til staten for virksomhetens eget arbeid i egenregiprosjekter. Dommen er viktig for alle selskap som har virksomhet med oppføring, oppussing, modernisering mv. av bygg eller anlegg for salg eller utleie, såkalt egenregi. Dommen avklarer merverdiavgiftsvirkningen ved bruk av innleid arbeidskraft i egenregiprosjekter.

Les mer

Kan passivitet føre til tap av eigedomsrett?

Publisert 23. november 2022

Hovudregelen er at passivitet ikkje kan føre til tap av eigedomsrett. Eigedomsrett er ein tingleg rett som ikkje fell bort ved at tingen ikkje vert nytta eller ved andre former for passivitet.
I unntakstilfelle kan likevel passivitet føre til tap av eigedomsrett og gje grunnlag for erverv av eigedomsrett. Dette ut frå eit prinsipp som er utvikla i norsk rett om at det i særlege tilfelle vil kunne skje opphøyr av eigedomsrett på ulovfesta grunnlag.  

Les mer

Foredrag om Styreansvar og Styreansvarsforsikring

Publisert 7. oktober 2022

Det har de senere år blitt et stadig større fokus på ansvaret som medfølger rollen som styremedlem. 
Advokat Birgitte H Knudtzon fra Harris Advokatfirma og Ove L. Nes fra Tryg Forsikring Norge vil på en praktisk måte redegjøre for temaet gjennom konkrete eksempler.

Les mer

Bybanen til Åsane - grunneiere sin mulighet for påvirkning er nå

Publisert 5. oktober 2022

Byrådet for byutvikling fikk i går overlevert planforslag til reguleringsplaner for bybanen til Åsane.
Planforslaget skal først behandles i byrådet og deretter ut på offentlig høring hvor innbyggere kan komme med innspill. Det er nå mulighet til påvirkning, når planen er vedtatt er det for sent.

Les mer

Søksmåls­kompetansen i borettslag og eierseksjons­sameier

Publisert 29. september 2022

For å kunne være part i et søksmål for norske domstoler, enten som saksøker eller saksøkte, kreves søksmålskompetanse – også kalt partsevne. For enkelte sammenslutninger er reglene om søksmålskompetanse ikke like enkle og selvforklarende. Skal man for eksempel som andelseier i et borettslag eller sameier i et eierseksjonssameie reise søksmål for et krav knyttet til feil/mangler ved eiendommen kan det oppstå usikkerhet ved om søksmålet må/kan reises av den enkelte andelseier/seksjonseier, eller borettslaget/sameiet.

Les mer