Vi gratulerer vår gode kollega Hanne Bentzen med advokatbevilling!

8. april 2024

Hanne Bentzen har fått advokatbevilling


Hanne Bentzen
Hanne kom rett fra jusstudiet i Bergen til Harris i 2022. Etter to år som advokatfullmektig har hun nå fått advokatbevilling.

Vi ble først kjent med Hanne da hun skrev masteroppgave og advokat/managing partner Olav Pedersen var hennes veileder. Masteroppgaven omhandlet kommunens erstatningsansvar ved naturskader og hvilke krav som stilles til kommunens aktsomhet ved behandling av plan- og bygningsloven § 28-1. Du kan lese mer om oppgaven og dens funn her.

I Harris jobber Hanne med plan- og bygningsrett, eiendomsutvikling og forvaltningsrett.
«Det er veldig kjekt at Hanne nå får bevilling. Hun har lagt ned stor innsats i sakene hun har prosedert og i sitt arbeid for øvrig. Hanne har tatt store steg i løpet av disse to årene og blitt en dyktig advokat. Vi gleder oss til fortsettelsen. » sier managing partner Olav Pedersen.

Vi gratulerer så mye med advokatbevilling Hanne!