Nye terskelverdier for kunngjøring av anskaffelser i EØS-området er vedtatt

21. mars 2024

EØS-terskelverdiene justeres annet hvert år av Europakommisjonen som følge av endringer i valutakursene. Nærings- og fiskeridepartementet har nå fastsatt justerte EØS-terskelverdier i Norge for 2024-2026.

  • Ny terskelverdi for statlige myndigheters vare- og tjenestekontrakter er 1,49 millioner, og for andre oppdragsgiver er ny terskelverdi 2,3 millioner.
  • Ny terskelverdi for oppdragsgivere i forsyningskonkurranser er 4,6 millioner, og 57,8 millioner for konsesjonskontrakter.
  • For bygge- og anleggskontrakter 57,8 millioner.

Her finner du de nye terskelverdiene. 

Endringene gjelder kun EØS-terskelverdiene i anskaffelsesregelverket. Departementet vil komme tilbake til nasjonal terskelverdi senere.