Bli kjent med våre nye advokater fra DalheimRasmussen

6. januar 2022

Fra 1. januar 2022 er DalheimRasmussen Advokatfirma og deres dyktige medarbeidere blitt en del av Harris og har flyttet inn i lokalene i Dreggen. Dermed er Harris landets desidert største advokatfirma som ikke har hovedkontor i Oslo.

Harris har fra nyttår 21 partnere, over 50 advokater og 75 ansatte i Bergen, Førde, Norheimsund og på Os. Dessuten vokser vi stadig, og rekrutterer både erfarne og nyutdannede jurister.

I denne artikkelen kan du bli bedre kjent med våre nye kolleger fra DalheimRasmussen.

Advokat / partner Jorunn K. Moltu Jacobsen

Jorunn K. Moltu Jacobsen tiltrer som partner i Harris.

Hun jobber hovedsakelig med forretningsjuridiske problemstillinger knyttet bla til kontraktsrett – herunder bygge- og entrepriserett, obligasjonsrett, panterett, konkurs- og insolvensrett, fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett og tvisteløsning.

Hun er videre bostyrer i konkurssaker og felleseieskifter for Hordaland tingrett, og er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso.


Advokat / partner Willy Dalheim

Willy Dalheim tiltrer som partner i Harris.

Dalheim arbeider med forretningsjuridiske saker – herunder bygge- og entrepriserett, kontraktsrett, arbeidsrett, insolvensrett og gjeldsforhandling/restrukturering. Han har videre kompetanse og bred erfaring innen arv/skifte og tvisteløsning.


Advokat / partner Paal-Henrich Berle

Paal-Henrich Berle tiltrer som partner i Harris.

Berle er allmennpraktiserende advokat og påtar seg oppdrag både for næringslivskunder, privatpersoner og offentlige oppdragsgivere, herunder blant annet kontraktsrett, arbeidsrett, arve- og skifterett, fast eiendoms rettsforhold, helse-, vergemåls- og velferdsrett og barnevernsrett. Han har omfattende erfaring med tvisteløsning og prosedyreoppdrag.

Berle er leder av kontrollkommisjonen for Sandviken sykehus og medlem av Helsedirektoratets ressursgruppe for kontrollkommisjonene. Han er i samarbeid med Karnov Group Norway kommentarforfatter til psykiskhelsevernloven i LovdataPro. Berle er medlem av Statens helsepersonellnemnd og Apotekklagenemnda, og han er advokat på verv i Spesialenheten for politisaker. Han har vært nestleder i Den norske Advokatforening og leder for Advokatforeningens faste utvalg for jurist- og advokatutdanningen. Han var også medlem av Advokatforeningens internasjonale rettshjelpsutvalg.

Berle innehar en rekke styreverv, blant annet innenfor allmennyttig virksomhet, herunder GC Rieberfondene, Stiftelsen Barnas fysioterapisenter og Stiftelsen Amathea.


Advokat / partner Eric A. Rundhovde

Eric A. Rundhovde tiltrer som partner i Harris.

Rundhovde har lang erfaring og god faglig kompetanse innen sine primære arbeidsfelt kontraktsrett, bygg- og entrepriserett, plan- og bygningsrett, fast eiendoms rettsforhold og selskapsrett.

Han er genuint opptatt av å styrke den klassiske advokatrollen der advokatens primære oppgave er å finne løsninger, med en rådgivning som fremmer oppdragsgivers interesser, ikke en rådgivning som fremmer advokatens egne økonomiske interesser på oppdragsgivers bekostning.

Han er også ombudsmann for borettslag tilsluttet BOB.


Advokat / seniorpartner Jan Haakon Rasmussen

Jan Haakon Rasmussen tiltrer som seniorpartner i Harris.

Rasmussen ble uteksaminsert i 1980 og fikk møterett for Høyesterett fra 1995.

Han har drevet som advokat – egen virksomhet/partner siden 1988 med hovedvekt arv/skifte/familierett og generell forretningsjus – samt som bostyrer – nå for Hordaland tingrett – i konkursbo/dødsbo og felleseieskifter – fra 1988.


Senioradvokat Sonja Bernt Heimset

Sonja Bernt Heimset tiltrer som senioradvokat i Harris.

Heimset bistår både private og næringsdrivende. Hun har særlig kompetanse innen eiendomstransaksjoner og jobber hovedsakelig med rettsområdene fast eiendom, konkurs- og insolvensrett, kontraktsrett, samt arv-, familie- og skifterett.

Hun har oppdrag som medhjelper ved tvangssalg av fast eiendom for Hordaland tingrett og er medlem i Advokatforeningens Disiplinærutvalg for Vestland krets.


Advokat Eirik Myking Midtbø

Eirik Myking Midtbø tiltrer som fast advokat i Harris.

Han arbeider for både næringsdrivende og privatpersoner, hovedsaklig innenfor områdene tvisteløsning/prosedyre, fast eindom, selskaps– og arbeidsrett.

Midtbø tar også oppdrag knytt til arv, skifte og tvangsfullbyrding.


Advokatfullmektig Jens Rosendahl Halvorsen

Jens Rosendahl Halvorsen tiltrer som advokatfullmektig i Harris.

Han begynte som advokatfullmektig i DalheimRasmussen Advokatfirma den 1. mars 2021. Han kom da fra stilling som rådgiver i Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig i Bergen kommune.

Halvorsen har en bred og solid faglig bakgrunn som både jurist fra UiB og sivilingeniør fra NTNU (Indøk). Han har erfaring med arbeid innenfor blant annet fast eiendom, offentlige anskaffelser, kontraktsrett, forvaltningsrett og kommunalrett.

Halvorsen bistår både næringsdrivende og private. Han har erfaring med arbeid innenfor blant annet fast eiendom, offentlige anskaffelser, kontraktsrett, forvaltningsrett og kommunalrett.  Han har også kompetanse og erfaring med innovasjon og arbeid for gründerbedrifter i oppstartsfasen.