Beskyttelse av design

20. desember 2021

Mange bedrifter bruker mye tid og penger på å gi produktene sine en attraktiv utforming. Biler, båter, møbler, emballasje og elektriske apparater er alle eksempler på produkter det ofte er brukt store ressurser på å designe, enten i en egen designavdeling eller ved kjøp av designtjenester fra andre. Design tilfører produkter egenverdi i form av praktisk brukbarhet og et tiltalende ytre, og markedet vet å verdsette dette. Det er viktig å beskytte resultatet av bedriftens designprosesser så godt som mulig, så ikke andre kan etterligne utformingen av produktene og på den måten tjene på din bedrifts investering.

Utformingen av et produkt kan beskyttes gjennom designregistrering. Etter omstendighetene kan utforming også beskyttes gjennom åndsverkloven, markedsføringsloven eller som tredimensjonalt varemerke etter varemerkeloven, men ønsker man å beskytte et design er designregistrering etter designloven det naturlige stedet å begynne.

Ved å registrere et design får man enerett til å bruke designet. I tillegg til dette er det flere andre fordeler, blant annet gir det grunnlag for å selge eller lisensiere ut produktet og det er forebyggende mot tvister med andre. Søknad om registrering i Norge sendes til Patentstyret, som vurderer søknaden og sørger for registrering hvis vilkårene er oppfylt.

Det som kan beskyttes er «utseendet til et produkt eller en del av et produkt som særlig følger av de karakteristiske trekkene ved linjene, konturene, fargene, formen, strukturen eller materialet til produktet eller produktets ornamentering», jf. designloven § 2 nr. 1. Det er enkelt å se for seg at man som følge av denne definisjonen kan beskytte utformingen av produkter som f.eks. en vase eller et stuebord, men inn under beskrivelsen går også sammenstillinger av gjenstander som f.eks. innredningen i en kafé eller butikk. Grafisk design og typografiske tegn er også omfattet, så det er mulig å beskytte utseendet til en nettside.

Hvis bedriften din opererer i markeder i utlandet, kan den søke om designregistrering også i andre land. Via Haag-systemet kan man oppnå en vidtrekkende designregistrering som dekker 91 land og unioner, inkludert Norge.

Harris har lang erfaring med å sikre immaterielle verdier for sine klienter. Vi bistår også jevnlig våre klienter for domstolene i saker hvor de opplever inngrep i slike rettigheter. Ta kontakt med en av våre advokater dersom du ønsker råd knyttet til dine immaterielle verdier.