Bærekraft

20. desember 2021

Det grønne skiftet er kommet for å bli. Klimaendringene berører hele samfunnet, og næringslivet spiller en sentral rolle skal vi lykkes med å nå FNs bærekraftsmål. Det er ikke lenger kun et spørsmål om hvilke begrensninger dette legger på bedriftene, men også hvilke muligheter dette kan gi. Implementering av bærekraft i selskapenes virksomhetsstrategier kan ikke bare redusere et negativt fotavtrykk, men også styrke konkurransekraft og omdømme, gi nye forretningsmuligheter og bedre risikostyringen.

Bærekraft spenner vidt og har implikasjoner innenfor samtlige bransjer og fagområder. Harris Advokatfirma bistår med å innlemme bærekraft i våre klienters kjernevirksomhet for å skape langsiktige verdier for våre klienter. Harris arbeider samtidig aktivt med selv å bli et mer bærekraftig firma, og er både klimanøytral og en sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift.
bærekraftsmål
Områder vi i særlig grad tilbyr bærekraftsløsninger for:

Artikler i relasjon til bærekraft: