Aktuelt

Nytt fra rettslivet

Skjeggkre – gått ut på dato?

Publisert 3. mai 2019

Det har vel ligget i kortene at krav på prisavslag for verdiminus på bolig som følge av skjeggkre ville løpe ut på dato. Etter avgjørelse i Agder Lagmannsrett 9. april 2019, er det spørsmål om ikke datoen alt har kommet.

Les mer

Forslag til endringer i aksjeloven

Publisert 5. februar 2019

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i høringsnotat av 31. januar 2019 regler for å gjennomføre direktiv (EU) 2017/828 i norsk rett og endringer i allmennaksjeloven og aksjeloven § 8-10.

Les mer

Harris med seier i Høyesterett

Publisert 28. september 2018

Norges Høyesterett avsa den 20. september 2018 dom i sak som gjaldt forbudet i viltloven mot å skille jaktretten fra eiendommen for lengre tid enn i ti år.

Les mer