Aktuelt

Aktuelt

Næringslivet blir påført ytterligere byrder

Publisert 3. desember 2017

Frisøren på hjørnet er med på å betale prisen for at Facebook og Google vet «alt» om oss.
Frisøren på hjørnet må blant annet vurdere risiko- og personvernkonsekvenser, oppfylle nye krav til avvikshåndtering og sørge for at han kan oppfylle dine rettigheter etter forordningen.

Les mer

Uventet skatt ved arv og gave

Publisert 1. desember 2017

Er du en av dem som skal overta eiendeler ved gave, arv eller utlodning på skifte?
Da må du være oppmerksom på at du som hovedregel også overtar givers/arvelaters skatteposisjon. Konsekvensen kan bli at du ved et senere salg sitter…

Les mer

Uværet herjer, men vilkårene rikker seg ikke!

Publisert 17. november 2017

Ved skade på molo og kai under ekstremvær– har du krav på naturskadeerstatning?

Ekstremværet «Tor» feide over Vestlandet i slutten av januar 2016, enkelte steder med orkan styrke. Uværet skapte bølger som rev i stykker moloer og kaier langs…

Les mer

«Hotellifisering» av leiligheter kan være ulovlig

Publisert 14. november 2017

NRK skrev i går en artikkel om hvordan firma kan «hotellifisere» boligbygg ved en omgåelse av regelverket. Artikkelen omtalte hvordan 40 leiligheter i Damsgårdssundet i Bergen er oppkjøpt av AS og drives som hotell.

Byråd for byutvikling i Bergen, Anna…

Les mer

Fradrag for merverdiavgift knyttet til utleiebygg

Publisert 20. oktober 2017

Høyesterett avsa den 12. oktober 2017 dom (SPG Ole Deviks vei AS) om fradragsrett for inngående merverdiavgift.
Saken gjaldt spørsmål om retten til fradrag for inngående merverdiavgift ved oppføring av bygg med sikte på utleie, jf. merverdiavgiftsloven § 2-3 første…

Les mer

Arealplanen er urealistisk

Publisert 13. oktober 2017

Er massiv fortetting i et begrenset antall områder riktig virkemiddel? Vi tviler.
 

Byrådet har lagt fagetatens forslag ut til offentlig høring. Kommuneplanens arealdel (KPA) fastsetter fremtidig arealbruk. Den er rettslig bindende for nye byggetiltak, jfr. plan- og bygningslovens § 11–6.

I…

Les mer