Kommer arveavgiften tilbake?

24. januar 2020

Sannsynligheten for at arveavgiften kommer tilbake i en eller annen form øker med den sittende regjeringens fallende oppslutning. Høsten 2021 er det stortingsvalg, og mange har allerede begynt å forberede seg på nytt regime for generasjonsskifter.

Et regjeringsskifte senest høsten 2021 fremstår som stadig mer sannsynlig, og målingene tyder på en rødgrønn regjering ledet av Arbeiderpartiet. AP har ikke programfestet at de ønsker å innføre arveavgiften. Det har imidlertid Rødt og SV, to av partiene AP kan tenkes å søke parlamentarisk støtte hos for en ny regjering. Og stadig flere tror at en arveavgift kan bli innført som resultat av en politisk hestehandel.

 

Utformingen av arveavgift

Det foreligger ikke sikre holdepunkter om hvordan en eventuell arveavgift vil bli utformet. Rødt foreslår i sitt program en ny arveskatt med bunnfradrag på 5 mill. kr. og progressiv stige:

  • Sats 5 – 10 mill: 10 %
  • Sats 10 – 100 mill: 15 %
  • Sats over 100 mill: 25 %

Om målingen for innslagspunktene gjøres på boet eller på den enkelte arving / mottaker er ikke omtalt. Forslaget SV drøftet høsten 2018 ligger imidlertid ikke så langt unna dette. Uansett utforming kan dette bli en betydelig kostnad i forbindelse med generasjonsskifte.

 

Virkningen for bedrifter og samfunnet

Som rådgivere for bedrifter og eiere ser vi at en eventuell arveavgift vil kunne være en betydelig belastning. Ikke bare for eieren, men også for bedriften.

Arvingens betalingsevne øker ikke av å overta maskiner, fiskebåter eller en butikk. For å betale avgiften må arvingen da ta opp lån. Lånet må betjenes, og hun må da ta ut en større del av overskuddet fra virksomheten. Kanskje mer enn det som er heldig for driften. Bedriftens konkurranseevne, herunder muligheter til reinvesteringer og nyansettelser svekkes. I tillegg kommer formueskatten som i mange tilfeller har samme virkninger.

Redusert rom for reinvestering for den familieeide bedriften vil også redusere dens muligheter for vekst.

 

Hva gjør bedriftseieren?

Mange bedriftseiere har allerede begynt å planlegge en overføring av familiebedriften til neste generasjon. Og det virker fornuftig å begynne nå om en ikke allerede er i gang. Selv om 2021 virker langt unna, og det på ingen måte er sikkert at arveavgift blir innført, bør familiebedriften allerede nå vurdere hvordan en skal legge til rette for den neste generasjonen. Innføres avgiften kan det bli dyrt å ha ventet for lenge.

I denne sammenhengen er viktig å huske at generasjonsskifter tar tid. De krever en del overveielser å beslutte, og gjennomføringen kan ta tid.

På Vestlandet er vi imidlertid vant til å forberede oss på regn selv om solen skinner.

Lars Martin, senioradvokat / fagansvarlig skatt og avgift, Harris Advokatfirma AS