Harris overtar sekretærfunksjonen i Byggebransjens Faglig Juridiske Råd

23. januar 2020

 

Elias Knutsen, Advokatfullmektig Harris Advokatfirma AS. 
Harald S. Kobbe, Advokat (H) LL.M

Ved årsskifte overtok Harris Advokatfirma AS sekretærfunksjonen i Byggebransjens Faglig Juridiske Råd (BFJR).

BFJR er et landsdekkende tvisteløsningsorgan for bygge- og anleggsnæringen med hovedsete i Bergen. Rådet ble opprettet i 1977 og består av jurister og fagpersoner med ulik bakgrunn og erfaring fra bransjen. Rådets kompetanse, og grundighet i alle ledd av saksbehandlingen, har gitt deres uttalelser en tyngde og vekt som gjør at de blir respektert. Sammenliknet med tradisjonell voldgift og prosess for de alminnelige domstoler er BFJR også et svært rimelig alternativ for både entreprenører og byggherrer.

Normalt tas nye saker inn ved at parter i en pågående tvist alene eller i fellesskap henvender seg til rådet. Partene kan be om en rådgivende uttalelse, oppmannsavgjørelse eller at rådet med bindende virkning avgjør saken som en voldgiftsrett.

Sekretærfunksjonen skal på vegne av Harris ivaretas av advokatfullmektig Elias Knutsen, som er tilknyttet vår avdeling for Entreprise. Rådets sekretær er ansvarlig for å koordinere innkomne saker, delta på møter og å protokollføre rådets aktiviteter.  Sekretæren er ikke et formelt medlem av rådet, og deltar ikke i selve saksbehandlingen.

Overtakelsen av sekretærfunksjonen i BFJR er et ledd i Harris’ samarbeidsavtale med rådets leder Harald S. Kobbe, og firmaets stadig økende satsning på entrepriserett.