Ringvei Øst

Reguleringsplan for Ringvei øst og Nordhordlandstunnelen

Områdereguleringsplanen for E16 / E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset (del av ringveg øst) ble vedtatt i fjor, og nå har Statens Vegvesen meldt ifra om at oppstart av reguleringsplan vil bli i løpet av 2023.

For grunneiere som blir berørt av dette prosjektet, er det viktig å holde seg oppdatert i planprosessen. Når planen legges ut på høring, bør du som berørt grunneier vurdere om det kan gjøres noen tilpasninger av forslaget til plan som reduserer ulempene for din eiendom. Typiske eksempler på dette, er:

  • Justering av veiplassering
  • Justering av avkjørsler / inntegning av flere avkjørsler
  • Muligheter for mur fremfor skråning for å redusere arealet som trengs
  • Oppføring av gjerder
  • Støytiltak, som støyskjermer

Dersom du ser noen muligheter, bør du videre skrive dette til kommunen, innen fristen som er satt for merknader.

Hvis du ønsker bistand med å få vurdert om det finnes noen tilpasninger, eller hjelp til å skrive merknader, er du velkommen til å ta kontakt med Harris, som har lang erfaring med å bistå grunneiere i slike saker.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.