Tingsrett

Harris har i over 90 år vært både geografisk og fagmessig tungt involvert i tingsrettens område på hele Vestlandet. Se hva vi kan hjelpe deg med.

Tingsretten er etter hvert blitt mer lovregulert, uten at dette har redusert behovet for juridisk veiledning. Stadig oftere må tvister finne sin løsning gjennom domstolene.

Det har skjedd – og skjer – en betydelig og fortløpende lovendring, med tilhørende rettspraksis, spesielt innenfor odels- og konsesjonsrett, samt tomtefeste. Våre advokater på dette området holder seg til en hver tid oppdatert på utviklingen.

Gruppen som arbeider med dette feltet består av advokater som er tilknyttet kompetansefeltet fast eiendom, og som alle har bred erfaring på dette området.

Vi gir råd og bistår med prosedyre innen disse områdene:

  • Eiendomsrett til- og begrensede rettigheter i fast eiendom, eksempelvis grenser, sameie, servitutter og tomtefeste
  • Konsesjon
  • Deling av eiendom
  • Odels- og åsetesrett
  • Forurensning
  • Utvinning av mineraler og forekomster
  • Utbygging av store og små kraftverk, særlig klarlegging av rettighetsforholdene til vannfall
  • Utbygging av vindkraftverk, særlig klarlegging av rettighetsforholdene til grunnen

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.