Forvaltningsrett

Den generelle forvaltningsretten gjør seg gjeldende hver gang offentlige forvaltningsorgan forbereder og treffer vedtak. Den danner grunnmuren under flere av våre viktigste fagområder. Vårt kontor har derfor fokus på å opprettholde vår sterke forvaltningsrettslige kompetanse.

Forvaltningsretten inneholder rammer for offentlige organ sin saks- og klagebehandling. Den fastslår bl.a. hvem som er part i en sak, hva som skal underlegges taushetsplikt, den stiller krav til kommunens veiledning, utredning og begrunnelse, forbud mot usaklig forskjellsbehandling, ansvarsforhold m.m. Disse og mange flere regler kan fastslå hvorvidt forvaltningen har fattet et gyldig vedtak eller ikke, og hvorvidt en evt. feil kan medføre oppheving og/eller omgjøring av vedtaket.

Harris sitt arbeid de siste 95 årene har i stor grad vært knyttet seg opp i mot kommunal eller statlig virksomhet. Vi har følgelig opparbeid oss en inngående juridisk og praktisk kompetanse på forvaltningsrettens området, og bistår både kommuner og private på dette feltet.

Vi bistår med rådgivning og prosedyre innenfor samtlige forvaltningsrettslige felt, blant annet:

  • Plan- og bygningsrett
  • Miljørett
  • Helserett
  • Trygderett
  • Kommunalrett
  • Konkurranserett
  • Ulike næringsmessige reguleringer, f.eks. havbruk, jordbruk, næringsmiddelindustrien m.v.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.