Eiendomsutvikling

Harris Advokatfirma har et svært sterkt fagmiljø innenfor alle faser av eiendomsutvikling. Vi bistår eiendomsutviklere, utbyggere, grunneiere, kommuner, privatpersoner og en rekke rådgivere (arkitekter, planleggere, ansvarlig søkere m.m.).

Se nærmere på noen av prosjektene vi er og har vært involvert i ved å klikke her.

Harris Advokatfirma som samarbeidspartner

Utvikling av eiendom har aldri vært mer komplisert, tidkrevende, dyrt og risikofylt enn det er nå. Gode rådgivere på veien er nøkkelen til å få det til. Rådgivere som kan lose prosjektene igjennom eller en rådgiver som kan si at dette prosjektet bør en ikke bruke tid og ressurser på.

Harris Advokatfirma har bistått i svært mange eiendomsutviklingsprosjekt, store og små. Vi vet hva som skal til, og vi vet når vi bør sette bremsene på.

Våre advokater kan også medvirke til å etablere kontakt og formalisere samarbeid mellom forskjellige aktører i eiendomsprosjekt for å optimalisere gjennomføringen.

Innenfor eiendomsutvikling bistår vi i alle faser, bl.a:

 • Strategisk rådgivning
 • Identifisering av interessante eiendomsprosjekter til bolig/næring.
 • Avklaring av eiendommens rettslige status/heftelser/rettigheter.
 • Løsning av tingsrettslige problemstillinger som f eks negative servitutter, veiretter, rett til å legge VA m.m.
 • Strukturering/organisering med særlig fokus på risiko og skatt/avgift.
 • Identifisering av korrekt samarbeidsmodeller.
 • Risiko/avkastning.
 • Plan og bygningsrett, herunder rådgivning i forhold til kontakt mot plan- og bygningsmyndighetene, politikere m.m.
 • Deltakelse i planprosesser
 • Kommunale utbyggingsavtaler.
 • Klagesaker – nabo/Fylkesmannen/Sivilombudsmannen.
 • Forhandlinger.
 • Verdsettelse/markedsvurdering utviklingseiendom med grunnlag i erfaring.
 • Avtaleverk.
 • Kjøp/salg.
 • Seksjonering
 • Ekspropriasjon.
 • Entreprise.
 • Konseptutvikling.
 • Valg av rette samarbeidspartnere.
 • Forretningsførsel.
 • Prosedyre for domstolene.

Kontakt våre tilknyttede advokater for nærmere informasjon om hvorfor Harris Advokatfirma er den rette samarbeidspartner for å ivareta dine interesser.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.